V Londýně měla premiéru nová výstava Památníku Lidice

18. 11. 2012

Přesně měsíc
před 70. výročím lidické tragédie, 10. května 2012, proběhla na Velvyslanectví
České republiky v Londýně vernisáž nové putovní výstavy Památníku Lidice s
názvem „Jméno obce bylo vymazáno“.

 Reprezentační
prostory českého velvyslanectví zaplnili britští a čeští návštěvníci. Nechyběl
mezi nimi německý velvyslanec Georg Boomgaarden, zástupce Evropské komise ve Velké
Británii Jonathan Scheele, rodina lidického rodáka Josefa Horáka, Alan a Cheryl
Gerrard ze Stoke on Trent, přítomni byli také zástupci Českého centra v
Londýně, krajané a studenti britských univerzit. Úvodního slova se osobně ujal
velvyslanec Michael Žantovský, kterého vystřídal pplk. Eduard Stehlík. Ten ve
svém příspěvku mimo jiné připomenul historicky významné propojení Lidic, Ležáků
a Velké Británie. Vzpomínky lidické pamětnice Jaroslavy Skleničkové svým
citlivým přednesem z knihy „Jako chlapce by mě zastřelili…“ přiblížila paní
Veronika Hyks.

Více na  http://www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=261&idMista=%

Vložil:
Ladislav Lenk ve spolupráci s Františkem Bobkem, foto: www.lidice-memorial