V Praze jednal Republikový výbor ČsOL

18. 11. 2012

Poprvé
v letošním roce se v sobotu 21. dubna 2012 sešel v Praze v hotelu
Legie na svém jednání Republikový výbor Československé obce legionářské.

 Jednání,
kterého se zúčastnilo 53 členů RV ČsOL a také čestný místopředseda ČsOL Tomáš
Sedláček, mělo tentokrát na programu čtrnáct důležitých bodů. Byla to především
současná ekonomická situace ČsOL, dále schválení plánu činnosti jednot ČsOL v roce
2012 a čerpání rámce dotací v letošním roce. Rovněž byla projednána a
schválena směrnice pro udělování ocenění a povýšování a členové Republikového
výboru se seznámili s realizací projektů ČsOL, k nimž patří projekt
Péče o válečné veterány, projekt Podpora veteránů při návratu do práce po
ukončení mise, projekt Ujednocení ústroje a letní tábor ČsOL.

Republikový
výbor se kromě toho zabýval dvěma velmi důležitými záležitostmi. První bylo
plnění usnesení V. manifestačního sněmu o tom, že členové Republikového výboru
ČsOL měli do 31. 12. 2011 předložit lustrační osvědčení. Výsledek? Čtyři
členové jej nepředložili, a proto RV ČsOL hlasováním rozhodl o tom, že jejich
působení v Republikovém výboru dnem 21. dubna 2012 končí. V dalším bodu
se Republikový výbor zabýval situací týkající se vzniku krajského výboru ČsOL v
Ústí nad Labem. Po seznámení se všemi skutečnostmi, stanoviskem PRV, závěry
Rozhodčí rady a Ústřední revizní komise ČsOL k dané kauze schválil návrhy
na vyloučení br. Zdeňka Macha, br. Jaroslava Pikala a br. Karla Štěpánovského z řad
ČsOL za jednání, jež bylo v rozporu se stanovami obce legionářské.

Podrobný
zápis z jednání RV ČsOL naleznete v nejbližších dnech na

http://obeclegionarska.cz/csol.php?mid=0&pid=103

Další
jednání Republikového výboru ČsOL se bude konat v sobotu 25. 8. 2012 opět
v hotelu Legie v Praze.

Text
a foto: Ladislav Lenk