Váleční veteráni si ve vojenském kostele připomenuli významná výročí

18. 11. 2012

V rámci
doznívajících oslav Dne české státnosti, ale především pak k připomenutí vzniku
České Družiny v Kyjevě 28. září 1914 a smutného výročí 30. září 1938, se 2.
října 2012 uskutečnilo setkání válečných veteránů ve vojenském kostele sv.
Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech.

Ve
spolupráci terénních pracovníků projektu Péče o válečné veterány II. světové
války Hlavního města Prahy a Jihomoravského kraje a Hradní stráže se zde sešli
váleční veteráni, aby si tato výročí připomenuli slavnostním koncertem Táni
Janošové a Jana Krále. Tři bloky písní k historii tohoto vojenského
kostela, ke Dni české státnosti a k výročí vzniku České Družiny 1914 a Mnichovu 1938 byly
provázány mluveným komentářem. Přítomnost členů Klubu vojenské historie
Gardekorps v dobových uniformách s čestnou stráží a státní vlajkou,
česká národní hudba Bedřicha Smetany z cyklu Má vlast, tóny Vyšehradu
z téhož cyklu, ale především hojná účast diváků a samotných válečných
veteránů – to vše umocnilo a zvýraznilo význam této akce.

Text
a foto: František Trávníček