Veteránský revolver 2012

18. 11. 2012

V Plzni
se v červenci konaly již tradiční střelecké turnaje plzeňské jednoty
Československé obce legionářské. V obou případech, tedy u plzeňského i krajského
kola, se jednalo o VI. ročník této soutěže. Jako vždy se ho účastnili i bratři z druhého odboje, například brigádní generál Miroslav Štandera a plukovník
Štefan Pavlovský.

Plzeňské
kolo proběhlo 1. července 2012. Střílelo se ve třech kategoriích: ženy, muži a
děti. Pro střelbu bylo užito malorážové sportovní pistole ČZ a střílelo se na
mezinárodní sportovní terč 50/20, přičemž každý měl tři rány nástřelné a deset
soutěžních. Mimo soutěž si sestry a bratři zastříleli i z kulometů.

Ženy:
1. místo – prap. Dana Vranovská

Muži:
1. místo – čet. Tomáš Marek

Děti:
1. místo – Lukáš Plescher

Krajské
kolo bylo stříleno za stejných podmínek, jen se změnily kategorie: družstva a
nejlepší jednotlivec – ženy, muži a děti.

Družstva:
1. místo Plzeň 1, 2. místo Plzeň 2, 3. místo Tachov

Nejlepší
jednotlivec ženy: prap. Dana Vranovská

Nejlepší
jednotlivec muži: prap. Jaroslav Dragoun

Nejlepší
jednotlivec děti: Jaroslav Dragoun ml.

Všem
soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na opětovné shledání na podzim na branné
soutěži Veteránská kanada.

Jaroslav
Karas, foto: nrtm. Jiří Brožík a Radek B.