Veteránský svátek v Praze se skutečně vydařil

18. 11. 2012

V
neděli 11. listopadu 2012 v 11 hodin se na Čestném dvoře Národního památníku
v Praze na Vítkově uskutečnil slavnostní a pietní akt u příležitosti
Dne válečných veteránů.

Zúčastnili
se ho představitelé Parlamentu ČR v čele s předsedkyní Poslanecké sněmovny
PČR Miroslavou Němcovou a prvním místopředsedou Senátu Parlamentu ČR Přemyslem
Sobotkou, nejvyšší představitelé resortu obrany v čele s ministrem
obrany Alexandrem Vondrou a náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky
generálporučíkem Petrem Pavlem, dále zástupci diplomatického sboru, významní
představitelé státní správy a samosprávy, představitelé Československé
obce legionářské a zástupci dalších veteránských organizací. A především
pak druhováleční i novodobí veteráni, kteří sem tentokrát přišli skutečně v hojném
počtu.

Během
pietního aktu byly k památníku na Vítkově položeny věnce a památku
válečných veteránů uctili přítomní minutou ticha. Za Československou obec
legionářskou věnec položil její předseda Pavel Budinský spolu s brigádními
generály Alexandrem Beerem a Miloslavem Masopustem. Předseda ČsOL Pavel
Budinský ve svém vystoupení mj. připomněl, že Den válečných veteránů se
stal během deseti let významným uctěním památky těch, kteří padli v 1.
světové válce, v největší a nejstrašnější válce, jakou kdy lidstvo poznalo. A
pro ty, kteří dnes žijí v České republice, je současně svátkem a oceněním
všech těch, kteří s nasazením vlastních životů bojovali za vlast a za
vznik samostatného československého státu v letech 1914-1918 a posléze
znovu v letech 1939-1945, kdy bránili hodnoty svobody a demokracie a
zasloužili se o obnovu naší státnosti. Zdůraznil, že Československá obec
legionářská je organizací, která díky svému složení, poslání a aktivitám
vytváří jakýsi historický svorník mezi těmito událostmi a jejich aktéry. „Žádný
československý legionář již bohužel nežije, ale mezi námi je mnoho
druhoválečných i novodobých veteránů, jimž se snažíme nejen pomáhat, ale
především oceňovat jejich osobní postoj ke své vlasti, národu, svobodě a
demokracii,“ prohlásil. Svá slova dokumentoval tím, že Československá obec
legionářská ve vztahu k válečným veteránům vyvíjí mimořádné úsilí. Jde
především o již tříletý a velmi úspěšný projekt Péče o válečné veterány. V současné
době je v rámci tohoto projektu poskytována pomoc celkem 1430 veteránům,
kdy na 40 terénních pracovníků projektu uskutečnilo za deset měsíců letošního
roku u těchto veteránů celkem 6700 osobních návštěv.

Ministr
obrany Alexandr Vondra poté udělil čtrnácti vybraným osobnostem vysoká resortní
vyznamenání. Byla mezi nimi i Marie Charvátová, terénní pracovnice
projektu Péče o válečné veterány v Praze, která se jako zdravotní
sestra zúčastnila misí UNPROFOR, UNTAES a ENDURING FREEDOM. Oceněna byla Záslužným křížem ministra obrany III. stupně.

V odpoledních hodinách pak
připravila Československá obec legionářská spolu s Ministerstvem obrany ČR a
Nadačním fondem LEGIE 100 pro válečné veterány a další pozvané hosty hudební
pořad pod názvem Cestami válečného veterána v pražském divadle U Hasičů.
Ve velmi působivém programu moderovaném Františkem Trávníčkem vystoupili mezzosopranistka
Táňa Janošová, Zdeněk Junák z Městského divadla v Brně, sólista
Státní opery Jurij Kruglov, Martin Jakubíček, Kateřina Prudilová, Tomáš Matula
a Vojenský umělecký soubor Ondráš Brno. I zde všichni přítomní minutou ticha
uctili památku válečných veteránů, jimž byl věnován tento významný den. Pavel
Budinský v závěru slavnostního pořadu předal Pamětní medaili
Československé obec legionářské náměstku ministra obrany Michaelu Hrbatovi za
jeho osobní dlouhodobou podporu legionářských myšlenek a tradic. Pro válečné
veterány pak jejich svátek skončil bohatým rautem, kdy se už jen povídalo,
vzpomínalo a občas i slzelo…

Text a foto: Ladislav Lenk