VII. ročník Memoriálu Hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka v Postřekově

18. 11. 2012

 Československá
obec legionářská v souladu s plánem práce na rok 2012 uspořádala
v chodském Postřekově 8. září 2012 již sedmý ročník Memoriálu Hrdiny
SSSR generála Josefa Buršíka ve střelbě.

Slavnostní
zahájení se již tradičně uskutečnilo u pomníku před rodným domem Hrdiny
SSSR generála Josefa Buršíka, kde nastoupili příslušníci 1. tankové roty AZ AČR
„Československých legií“ se svou zástavou a členové Klubu Vojenského muzea
Rokycany v dobových uniformách, a to za účasti starostů obce Postřekov a
Bezdružice, tajemníka ČsOL, zástupce Vojenské policie AČR, členů ČsOL a
obyvatel obce Postřekov. Úvodní slovo pronesl starosta obce Postřekov František
Friš, který přivítal všechny přítomné, připomenul osobu generála Buršíka a
poděkoval za připomínání a uchovávání tradic z historie naší vlasti.
Tajemník ČsOL a velitel 1. tankové roty AZ „Československých legií“ kpt.
v zál. Milan Mojžíš poděkoval zástupcům obce za nadstandardní podporu,
připomenul 10. výročí existence 1. tankové roty AZ a jménem ČsOL a 1. tr AZ
předal starostovi obce u příležitosti jeho významného životního jubilea ocenění
za jeho dlouhodobou podporu a činnost při uchovávání vojensko-historických
tradic.

Ve
13 hodin pak proběhlo na postřekovské střelnici poučení a byla zahájena
střelecká soutěž. Každý z účastníků poté absolvoval střelbu
z velkorážní pistole na 25 m ve stoje a vkleče, ze vzduchové pušky ve
stoje na 10 m s kombinací s pistolí na 25 m a z perkusní pušky
na 50 m. Poslední disciplínu připravili příslušníci 1. tr AZ npor. v zál. Aleš
Dvořák a rtm. v zál. Petr Fiala a soutěžící tak dostali příležitost si
vyzkoušet, jak se střílelo v polovině 19. století.

V 17
hodin proběhlo slavnostní ukončení soutěže a vyhlášení vítězů. Na prvním místě
se umístil des. v zál. Petr Vošický z 1. tr AZ, na druhém místě též
příslušník 1. tr AZ npor. v zál. Aleš Dvořák a na třetím místě člen Jednoty
ČsOL Rokycany rtm. v zál. František Jasan. Cenu starosty obce Postřekov za
kombinovanou disciplínu vzduchová puška – velkorážní pistole si odnesl domácí
závodník rtm. v zál. František Jasan za vynikající nástřel 47 bodů. Poté
následovalo praktické vyzkoušení historických zbraní z druhé světové války
a též zbraní z výzbroje Vojenské policie AČR.


Memoriál
připravil a realizoval tým složený ze zástupců Jednoty ČsOL Rokycany, 1. tr AZ
„Československých legií“ a místní asociace účelových sportů. Cílem projektu
bylo formou střeleckého memoriálu přispívat k zvyšování branné a střelecké
dovednosti občanů ČR a též k obnovení národní hrdosti, vlastenectví,
demokratických a bojových tradic v České republice.

Milan
Mojžíš, foto: Radek Říha