Vzpomínka na padlé hraničáře

18. 11. 2012

Jednota
ČsOL Mladá Boleslav nachystala na sobotu 22. září 2012 zajímavou akci. Jde o
vzpomínku na příslušníky finanční stráže a stráže obrany státu z roku 1938
v Lužických horách.

Vzpomínková
akce bude zahájena vlastivědnou vycházkou z Horní Světlé na Myslivnách s výstupem
na horu Luž. Odpoledne s pak uskuteční vzpomínkový akt u pomníku čsl.
hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světla – Waltersdorf. Následovat bude přátelské
posezení v místní restauraci.

Podrobnosti
naleznete v připojené pozvánce.

Připravil:
Ladislav Lenk za přispění Tomáše Pilvouska