Vzpomínka na téměř zapomenutého hrdinu

18. 11. 2012

V sobotu 21. července 2012 se v Jindřichově Hradci uskutečnil vzpomínkový akt u pamětní desky jindřichohradeckého rodáka, prvorepublikového délesloužícího četaře – radisty letectva Františka Peltána.

Četař František Peltán se ihned po vzniku Protektorátu Čechy a Morava zapojil do odbojové činnosti a později se stal radistou odbojové skupiny Tři králové tvořené podplukovníky Balabánem a Mašínem a štábním kapitánem Morávkem. Byl posledním členem této skupiny, který padl, smrtelně zraněn, 11. července 1942 po přestřelce v Kinského sadech, do rukou gestapa. Přes všechnu snahu německých lékařů, aniž nabyl vědomí, zemřel 20. července 1942.

Pietní akt zorganizovala jindřichohradecká jednota ČsOL br. Stanislava Berana ve spolupráci s Klubem výsadkových veteránů J. Hradec. V průběhu pietního aktu ve svém proslovu předseda jednoty ČsOL br. Karel Ludvík připomněl účastníkům nejen odbojovou činnost četaře Františka Peltána, ale také skutečnost, že tento hrdina zůstal, na rozdíl od svých druhů, téměř zapomenut. Zdůraznil, že přes snahu jednoty ČsOL J. Hradec, která v letošním roce u příležitosti 70. výročí tragické smrti tohoto hrdiny iniciovala a prostřednictvím Města Jindřichův Hradec předložila Ministerstvu obrany ČR žádost o posmrtné pocty formou povýšení či udělení resortního vyznamenání, nedošlo k ocenění jeho zásluh.

Ve snaze napravit tento stav jindřichohradecká jednota Československé obce legionářské předložila ústředí Československé obce legionářské návrh na posmrtné ocenění četaře Františka Peltána, aby alespoň v roce 2013, kdy si budeme připomínat sté výročí jeho narození, byla tato křivda napravena.

Text a foto: Petr Pokovba