4. ročník Střelecké soutěže Vandy Biněvské

3. 6. 2014

V pátek 30. května 2014 se členové Jednoty ČsOL v Kladně již počtvrté sešli na střelnici v Družci. Střelecká soutěž je věnována k poctě válečné veteránky Vandy Biněvské.

Na střílení ze samopalu vz. 58 jsme se všichni těšili. Po celý týden pršelo, tak jsme se obávali, zda nám počasí bude přát, ale vyšlo perfektně. Čekalo nás nebe bez mráčků. Akce se opět zúčastnili rodinní příslušníci Vandy Biněvské, její dcera Eva Rydelová se synem, sestra Věra Holubeva s oběma dcerami a vnučkou. Tak jako v loňském roce, měli jsme dvě skupiny, muže a ženy. Každý z účastníků měl k dispozici 10 nábojů. Předsedkyně kladenské jednoty ČsOL v úvodu připomněla, že v tomto roce uplyne již 100 let od vzniku legií, a proto i odměny toto výročí připomínají. S lítostí informovala o úmrtí Ing. Marcela Hraběte. Zemřel 16. dubna 2014 v nedožitých 50 letech. Tento významný kladenský politik, který zastával také funkci náměstka hejtmana Středočeského kraje nad touto soutěží držel patronát. Již na 1. ročník nám nechal zhotovit krásné poháry a zajistil odměny. Rovněž tak i na 2. ročník, kterého se také zúčastnil a rád si s námi zastřílel. Původně preferoval střelbu z pistole, střílení ze samopalu ho však také nadchlo. Naši členové si jeho vstřícného přístupu velmi vážili a i on se mezi námi cítil dobře. S úctou na něj budeme vzpomínat.

Věra Holubeva nad fotografií Vandy zavzpomínala na její životní osudy. Vanda se narodila před 89 lety na Ukrajině. Zúčastnila se bojů u Sokolova. Byla statečná a dobrovolně se přihlašovala na nebezpečné průzkumy. V lednu 1944 vstoupila do 2. paradesantní brigády v Jefremově a prodělala velmi náročný výcvik výsadkáře. Na Dukle byla přidělena k brigádní ošetřovně jako zdravotnice, úkolována příležitostně jako odstřelovačka. Koncem února 1945 byla zatčena gestapem, ale podařilo se jí uprchnout a dostala se do Kežmaroku ke svoji 2. paradesantní brigádě. Válku ukončila v hodnosti četařky a byla oceněna řadou vyznamenání. Vanda byla pracovitá, přátelská, ráda zpívala např. píseň Kalinku. Zemřela 26. března 1991.

V kategorii mužů zvítězil 86 letý František Kříž, který nastřílel neuvěřitelných 100 bodů, jeho výkon byl odměněn velkým potleskem. Na 2. místě se umístil Milan Šubrt s 97 body. O třetí místo byl rozstřel, Pavel Zajíc a Ivan Holeček nastříleli shodně 96 bodů. V rozstřelu byl lepší Pavel Zajíc, nastřílených 29 bodů mu přineslo 3. místo. Ivan Holeček nastřílel 25 bodů a umístil se na 4. místě. V kategorii žen zvítězila Hana Wolfová, nastřílela 92 bodů. V loňském roce střílela úplně poprvé a hned byla druhá. I ženy musely jít do rozstřelu. Angelika Skorodinská a Eva Rydelová nastřílely shodně 87 bodů. V rozstřelu byla lepší Angelika a nastřílených 29 bodů jí přineslo 2. místo. Eva Rydelová si vystřílela 3. místo, v rozstřelu nastřílela 24 bodů. Každý z výherců obdržel diplom a originální koláč ze soukromé kladenské pekárny Jasmína. Na koláčích bylo napsáno 100 let legií. První místa byla ještě odměněna zajímavou knihou a druhá místa souborem pohlednic s T. G. Masarykem. Vítězům pogratulovala a ceny předala předsedkyně Jednoty ČsOL v Kladně a válečná veteránka Věra Holubeva, sestra Vandy. Někteří vítězové koláč hned rozkrájeli a dali ochutnat ostatním, někteří si ho vzali s sebou, aby se doma mohli rodině pochlubit.

Tento ročník se zapsal do našeho podvědomí dvěma zajímavostmi. Ještě se nikdy nikomu nepodařilo nastřílet plný počet, čili 100 bodů a to ještě ve „vyšší věkové kategorii“. Také jsme byli svědky „úžasné trefy“ do terče, který doslova „sestřelila“ naše členka, křehká Anička Černohorská. Překvapen byl i majitel střelnice, který to komentoval slovy: „To se tady ještě nikdy nestalo“. Letos se nás sešlo 34, nejstarší členka 87letá Vilemína Plakošová střílet nemohla kvůli zranění ramene, ale přišla povzbudit ostatní. Věříme, že příští, již 5. ročník, bude stejně úspěšný, jako ten letošní. Naše poděkování patří hejtmanovi Středočeského kraje panu MVDr. Josefu Řihákovi, ČsOL a také panu Staňkovi, majiteli střelnice. Bez jejich podpory bychom tuto zajímavou brannou akci nemohli uspořádat. Rodina Vandy Biněvské také velmi oceňuje přístup ČsOL Kladno. Váží si toho, že památka Vandy není a nebude zapomenuta. Své poděkování vyjádřila kyticí. Na závěr jsme se všichni společně vyfotografovali.

text sstr. Eva Armeanová, předsedkyně Jednoty ČsOL v Kladně, foto br. Stanislav Pítr