Asociace muzeí a galerií se připojila k projektu LEGIE 100

20. 5. 2014

Br. místopředseda Jindřich Sitta dnes za Československou obec legionářskou podepsal Memorandum o vzájemné spolupráci s nevládním neziskovým sdružením 280 muzejních institucí z celé republiky.

Asociace muzeí a galerií (AMG), zastoupená při samotném podpisu předsedou AMG PhDr. Luďkem Benešem, usiluje o všestranný rozvoj muzejnictví u nás. Při prosazování zájmů svých členů vystupuje jako prostředník při jednáních se státem a územními samosprávami. Vzhledem k tomu, že AMG má aktualizovaný přehled o chystaných akcích svých členů, lze očekávat, že bude navázána efektivní spolupráce právě při pořádání výstavních počinů, které se budou týkat historie čs. legií a rovněž působení Československé obce legionářské po první světové válce. Na druhou stranu bude moci ČsOL nabídnout s rámci lepší koordinace jednotlivým muzeím své putovní výstavy a další populárně naučné a odborné materiály, které do této chvíle vytvořila a do budoucna zpracuje.

O těchto a dalších možnostech započaté spolupráce diskutovali br. místopředseda Sitta a předseda AMG Dr. Beneš společně s výkonnou ředitelkou AMG Annou Komárkovou. Na místě bylo ujednáno, že v krátké době bude následovat pracovní setkání, při kterém budou specifikovány formy spolupráce. Dnes nastavenou spolupráci s Asociací muzeí a galerií je třeba vnímat jako další milník ve výstavní činnosti ČsOL. O následující spolupráci obou organizací budeme informovat.

text a foto br. Jiří Filip