Bratr generál Petřík obdržel čestné občanství na Praze 1

27. 6. 2014

Starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký předal v pondělí 23. června na Staroměstské radnici dekret o Čestném občanství in memoriam vnuku br. gen. Karla Václava Petříka. Na úvod slavnostního setkání promluvil tajemník Československé obce legionářské br. Milan Mojžíš.

Br. gen. Petřík byl významnou osobností československého vojenského odboje na Rusi, v němž působil od samého počátku v řadách České družiny. Během svého působení získal mnohé zásluhy a vysloužil si řadu vyznamenání. Do svobodné vlasti se vracel již v hodnosti plukovníka a nedlouho na to se stal jedním s generálů československé armády, na jejíž výstavbě a modernizaci se jako velitel divize podílel.

Za okupace se zapojil do odboje a byl i krátce vězněn, naštěstí však vyvázl. Jako demokrat měl konflikty po skončení války s komunisty a hned po únorovém převratu byl zatčen a vězněn na Pankráci, aniž by o tom byla vyrozuměna jeho rodina. Údajně po intervenci Zdeňka Fierlingera byl po několika týdnech propuštěn. Syn br. generála však takové štěstí neměl, komunisté jej věznili pět let. Brigádní generál br. Karel Václav Petřík zemřel 8. července 1957, v nedožitých 72 letech.

Uskutečnění předání čestného občanství bylo realizováno i díky dlouhodobé iniciativě místní zastupitelky Terezy Žáčkové Motalové. Při samotném aktu byli přítomni i bratři z jednot Mladá Boleslav a Praha 3, kteří vykonali čestnou stráž.

text br. Jiří Filip, foto Městská část Praha 1