ČD Cargo a Správa železniční dopravní cesty spolupracují na Legiovlaku

14. 2. 2014

Československá obec legionářská získala další cenné ruce k dílu, kterým připomene úsilí legionářů na vzniku ČSR a jejich cestu za svobodou. Legiovlak získá přepravce i koleje pod svá kola.

V úterý 11. února proběhla v budově generálního ředitelství Českých drah schůzka subjektů, které se od roku 2010 podílejí na vzniku Legiovlaku. Stávající spolupracovníky, kterými je Československá obec legionářská, České dráhy, Národní technické muzeum a Nadace Okřídlené kolo posílí další významní hráči – ČD Cargo a SŽDC, kteří přispějí k uskutečnění cílů projektu.

Partneři plánují Legiovlak představit v den 96. výročí vzniku samostatné Československé republiky 28. října 2014 v Praze a zpřístupní ho veřejnosti. Při slavnostním zahájení provozu jej potáhne parní lokomotiva Českých drah a bude jej doprovázet historický program dobrovolců ČsOL. Legiovlak od jara 2015 zavítá i do dalších míst v České republice a na Slovensku, kde bude pomáhat veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku státu.

Hlavní partnerem Legiovlaku jsou i nadále České dráhy, které mají na starosti propagaci a podporu projektu. ČD Cargo se stane jeho oficiálním dopravcem a zajistí přepravu mezi jednotlivými zastávkami na jeho pouti. Partnerství se Správou železniční dopravní cesty pak přemisťování Legiovlaku významně zlevní a zároveň mu dodá logistiku a podporu ve stanicích, které nejsou majetkem Českých drah.

Text: Miloš Borovička