Den pozemního vojska BAHNA 2014

25. 6. 2014

Členové Jednoty ČsOL v Kladně společně s dalšími legionáři si v sobotu 7. června přijeli prohlédnout ukázky vojenské techniky. Jako první nás zaujal průlet letounů Vzdušných sil AČR. Jednalo se o stíhačky Gripen, bojové letouny Alka a transportní letadlo CASA, které byly pozorně sledovány dětmi i dospělými navzdory silným slunečním paprskům.

Poté zazněla hymna v podání operní zpěvačky Táni Janošové a za zvuku chorálu Ktož jsú boží bojovníci byla vztyčena státní vlajka. Po seskoku výsadkářů se slavnostního zahájení ujal předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka. S krátkými projevy vystoupili ministr obrany Martin Stropnický, náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Petr Pavel. 

Předseda ČsOL MUDr. Pavel Budínský ve své zdravici uvedl: „Dovolte mi, abych poděkoval všem organizátorům a podporovatelům dnešního dne. Především pak svým bratřím z Československé obce legionářské, kteří se rozhodující měrou zasloužili o zajištění prezentací historie československého vojenství skrze sto kusů bojové techniky a za účasti 250 účinkujících.

V letošním roce si připomínáme nejen 70. výročí bojů při Karpatsko-dukelské operaci, Slovenského národního povstání a otevření další fronty po vylodění spojenců v Normandii. Tento rok uplyne sto let od rozpoutání války, která svým rozsahem a zkázou předčila všechny předchozí konflikty dějin lidstva.

Pietně vzpomínáme milionů obětí první světové války, mezi nimiž bylo i 150 tisíc mužů z Čech, Moravy a Slezska. Čeká nás však především oslava boje československých legionářů, kteří v konfliktu s nejistým výsledkem vybojovali uznání samostatného státu Čechů a Slováků – státu, jehož dědici jsme i my, občané České republiky.

Heslem letošního ročníku Dne pozemního vojska je morální apel, podle kterého „Nikdo nemá právo zapomenout“. Ano, chceme-li být dobrými občany svého státu, musíme znát i cenu, kterou za něj platily předchozí generace po boku spojenců. Československá obec legionářská se hrdě hlásí ke své osvětové roli a v rámci projektu LEGIE 100 bude na českou společnost působit tak, aby nedovolila zapomenout hrdinství našeho národa.“

Následovaly salvy samohybných kanonových houfnic. Členové ČsOL připravili první bojovou ukázku, která připomněla 100 let od vzniku čs. legií a boje České družiny proti Rakousko-Uhersku. Druhá historická ukázka v podání klubů vojenské historie přiblížila boje o Dukelský průsmyk před 70 lety. Své diváky si našla i ukázka Centra vojenské kynologie. Bohatý program byl doplněn výstavami, stánek AČR nabízel pro děti pexesa, omalovánky, puzle a další předměty s vojenskou tématikou, takže byli spokojeni malí i velcí. Děti také mohly soutěžit ve znalostech o naší armádě. Mnozí diváci našli i typ na prázdninový výlet např. do vojenského muzea Králíky, dělostřelecké tvrze Bouda – monument z betonu a oceli, či do muzea dělostřelecké tvrze Hůrka.

Velkou radost jsem měla ze setkání s válečným veteránem Adolfem Röhrerem, který se den před tím vrátil z oslav 70. výročí vylodění spojenců v Normandii. Mottem setkání bylo smíření Evropy. Ptala jsem se ho na jeho dojmy z tak význačného setkání, které jsem sledovala v televizi. Odpovídal, že dojmy byly samozřejmě úžasné, velkolepé, neopakovatelné. Potěšila ho výborná organizace celé akce. Byl rád, že viděl anglickou královnu a další význačné představitele mnoha států. Ve Francii bojoval jako tankista. Povídali jsme si i o dalších zážitcích. Například když procházel okolo návštěvníků, nečekaně přiběhla asi 50 letá šarmantní Francouzka, vrhla se na něj a vášnivě ho políbila, až se mu podlomila kolena. Konsternovaná byla i terenní pracovnice Zdenka Hofmanová, která ho doprovázela, protože jí ho doslova „vytrhla“ z její paže. Milé bylo i setkání s 96 letým válečným veteránem Josefem Holcem za Žatce a dalšími veterány.

Přestože byl velmi horký den, vraceli jsme se spokojení a radovali se z nových zážitků a příjemných setkání. 25. ročník Dne pozemního vojska byl ukončen slavnostním nástupem jednotek. Zúčastnilo se ho přes 50 000 zájemců o dobovou i moderní vojenskou techniku.

text sstr. Eva Armeanová, předsedkyně Jednoty ČsOL v Kladně, foto bři. Stanislav Pítr a Jiří Charfreitag