Den válečných veteránů 2014 v Plzni

1. 12. 2014

Den válečných veteránů, který si připomínáme 11. listopadu v 11 hodin, v České republice zatím nemá příliš silnou tradici jako v jiných evropských zemích, přesto se jeho renomé rok od roku zvyšuje. Přispívají k tomu i všechny jednoty Československé obce legionářské. Plzeňská jednota si pravidelně připomíná Den válečných veteránů u svého pomníku v parku Homolka na náměstí M. Horákové v Plzni-Slovanech.

Dne 11. listopadu 1918 v 11 hodin vešlo v platnost příměří podepsané v Compiegne, které znamenalo ukončení bojů první světové války. Dne 11. listopadu 2014 jsme se proto sešli opět v 11 hodin, abychom si připomněli nejen významné výročí konce války, ale hlavně abychom vzpomenuli památky všech válečných veteránů novodobých válek. Plzeňskou vzpomínku organizovalo Krajské vojenské velitelství Plzeň společně s Československou obcí legionářskou – jednotou Plzeň. U památníku se sešli zástupci nejen těchto dvou organizací, ale také ostatních spolků, statutárních orgánů i škol.

O čestnou stráž u pomníku se postarali členové ČsOL v historických uniformách a s praporem plzeňské jednoty, plzeňští skauti a skautky, praporečnice AČR a praporečník Českého svazu bojovníků za svobodu. Aktem provázel konferenciér krajského vojenského velitelství.

Zástupce ředitele Krajského vojenského velitelství Plzeň pplk. S. Tomčák přečetl rozkaz ministra obrany ke Dni válečných veteránů. Poté se ujal slova hejtman Plzeňského kraje V. Šlajs a po něm také předseda plzeňské jednoty Československé obce legionářské br. Čiliak. Po projevech nastala chvíle pro udílení vyznamenání. Předseda jednoty br. Čiliak obdržel vyznamenání od předsedy plzeňské organizace Českého svazu bojovníků za svobodu br. Bukovského. Nato předseda jednoty br. Čiliak vyznamenal několik členů jednoty. Pamětní mincí ČsOL br. Nelibu (mj. předsedu Svazu letců ČR), br. Chalupného, a br. Laurince. Pamětní medailí ČsOL III. stupně ses. Kovářovou, br. Pavlovského a br. Tolara.

Po dekorování byly k pomníku položeny květiny a věnce. Ty zde položili zástupci Plzeňského kraje, Krajského vojenského velitelství Plzeň, Magistrátu města Plzně – Odboru krizového řízení, Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Československé obce legionářské – jednoty Plzeň, plzeňské pobočky Svazu letců České republiky, plzeňské organizace Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací a spolků. Poté zahrála Kapela pětatřicátého pěšího pluku Foligno státní hymnu a na úplný závěr se k mikrofonu postavil ředitel KVV Plzeň plk. gšt. Romand Kučera a poděkoval všem přítomným za jejich účast.

A přítomných bylo letos opravdu hodně, a to nejen z řad armády. Kromě současných či bývalých vojáků se akce zúčastnilo mnoho civilistů. Podobně jako v loňském roce se zúčastnilo také velké množství dětí, žákyní a žáků z blízké 21. základní školy. Ti pozorně sledovali celý průběh aktu a po skončení se zajímali o zúčastněné spolky a organizace. Z celé akce pořídí žáci článek do vlastních školních novin, na který se těšíme. Dík si také zaslouží mladí skauti, kteří po celou dobu akce stáli čestnou stráž u pomníku. Toto zapojování mládeže se budeme snažit i dále rozvíjet.

Na akcích ke Dni válečných veteránů lze celkově pozorovat zvyšující se počet návštěvníků a vyšší zájem veřejnosti. Členové plzeňské ČsOL se budou i nadále na těchto akcích podílet a snažit se zapojovat více příznivců.

foto Jaroslav Kreisinger, br. Martin Plzák; text br. Petr Tolar