Den válečných veteránu v duchu úcty a ocenění

12. 11. 2014

V úterý 11. listopadu 2014 se přesně v 11 hodin na Čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově uskutečnil slavnostní a pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů. Ceremoniálu se zúčastnili představitelé státu, armády i církví, ale především řada těch, kterým tento den patřil – účastníci národního boje za osvobození, vojáci z východní i západní fronty a také veteráni novodobých konfliktů.

Během pietního aktu byly k památníku na Vítkově položeny věnce a památku válečných veteránů uctili přítomní minutou ticha. Za Československou obec legionářskou věnec položila její delegace v čele s předsedou Obce legionářské br. Pavlem Budinským.

Poté se, tentokrát netradičně, v Slavnostní síni Národního památníku uskutečnilo slavnostní shromáždění, jehož součástí bylo udělení vyznamenání ministra obrany a povyšování jak druhoválečných, tak i novodobých veteránů.

„Jste důkazem toho, že největší bohatství České republiky spočívá v lidech,“ řekl k přítomným veteránům v projevu ministr obrany Martin Stropnický. Vyznamenané pak označil za výjimečné osobnosti. „Republice jste dali, co bylo ve vás nejlepšího – své mládí, své myšlenky, své ideály. Mnozí z vašich vrstevníků a kamarádů obětovali i to vůbec nejvzácnější – vlastní život,“ poděkoval oceněným.

Plukovník v záloze br. Jindřich Sitta, v současné době první místopředseda Československé obce legionářské a iniciátor a realizátor projektu Legie 100, převzal Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR. Křížem obrany státu byli mj. oceněni váleční veteráni bři. Jaroslav Hofrichter a Václav Kuchynka, oba členové Předsednictva Republikového výboru ČsOL. Do hodnosti plukovníka v záloze byl jmenován br. Pavel Skácel, novodobý válečný veterán a v současné době vedoucí projektu Péče o válečné veterány, který realizuje Československá obec legionářská.

„Den válečných veteránů není pouze příležitostí připomenout si hrdiny především z první světové války, ale i z druhé světové války, a také ty dnešní. Účastní se stejně jako ti dříve bojů za to, abychom my mohli žít v míru a bezpečí,“ řekl novinářům náčelník generálního štábu Petr Pavel. „Musíme připomínat, že je to svátek, který se promítá i do současnosti – vždyť novodobých válečných veteránů máme přes 12 tisíc, a ti si jistě zaslouží, aby se připomínalo, co udělali.“

Text a foto: Ladislav Lenk