Den věnovaný dětem a mládeži

22. 5. 2014

Dnešek byl ve znamení legionářské osvěty v řadách mladé generace. Z Ústředí ČsOL se ráno vypravili bři. Jiří Charfreitag a Jiří Filip na základní školu do Kácova na řece Sázavě a po poledni již opět v Praze odpovídali na dotazy studentkám a studentům z českobudějovického gymnázia.

V městysu Kácov jsme byli na obecním úřadu přijati paní starostkou Mgr. Soňou Křenovou a poté doprovozeni do budovy I. stupně místní základní školy, kde nás přivítal pan ředitel Mgr. Ondřej Kolařík. Do místní velké učebny se dostavily všechny třídy I. stupně a jejich učitelé.

Pro děti jsme si připravili k promítání prezentaci a přijeli i v legionářských stejnokrojích. Br. Filip, ve francouzském stejnokroji, zahájil povídání krátkým úvodem o tom, co vedlo k první světové válce a co konflikt pro obyvatele Českých zemí představoval, br. Charfreitag, oděný do ruské důstojnické uniformy, osvětlil dětem vznik a vývoj československých legií v Rusku a Itálii a br. Filip učinil totéž v případě legií ve Francii.

Děti si pak mohly prohlédnout a osahat různé předměty, které legionáři používali – polní láhev, plynovou masku, revolver, pušku či bodák, a také papachu a další výstrojní doplňky. Poté jsme vyzkoušeli pozornost našich malých diváků a kladli jim otázky z toho, co jsme jim při výkladu sdělili. Za správné odpovědi děti obdrželi drobné ceny a hlavní výherce tričko s vyobrazením legionářského obrněného vlaku Orlík. Přestože jsme s dětmi strávili dvě vyučovací hodiny, na jejich pozornosti to neubralo. Naopak! Nakonec nás zavalily řadou velmi zajímavých otázek, takže jsme se nakonec museli neradi omluvit, abychom se dopravili do druhé školní budovy, kam chodí do II. stupně starší děti z Kácova a okolí. Zde jsme opět strávili dvě hodiny, při kterých se průběh prezentace opakoval. Přece jen již bylo znát, že se starší ročníky v historii orientují lépe, a tak bylo nutné v soutěži pokládat i složitější otázky. Ani zde jsme si nemohli stěžovat na nezájem mladých posluchačů a i je jsme vybavili leporely, která ve stručnosti shrnují nejdůležitější momenty čs. zahraničního odboje v první světové válce.

Po rozloučení jsme již spěchali zpět do Prahy a nedlouho po našem příjezdu dorazila na Ústředí ČsOL skupina studentů z českobudějovického gymnázia J. V. Jirsíka pod vedením pana učitele Mgr. Vladimíra Kojana. Studenty jsme vzali do klubovny, kde se nachází i legionářská knihovna. Ukázalo se, že nejvyšší státní ocenění ministerstva školství obdržel před časem pan učitel Kojan zcela zaslouženě. Studentky a studenti předvedli velmi neobvyklé znalosti o československých legiích a prokázali i přehled v odborné literatuře, která se k tomuto tématu váže. Br. Charfreitag vycházel jejich dotazům vstříc, seč mu síly a orientace v literatuře stačily. Na stoly před milé hosty putovala nejedna publikace z naší knihovny, jejichž názvy si studenti pilně zapisovali. Pan učitel Kojan nenechal nic náhodě, a tak na zmíněnou besedu dorazila i redaktorka Českého rozhlasu, která s přítomnými udělala několik rozhovorů.

Nezbývá než doufat, že si ze dneška něco odnesly jak děti z Kácova, tak že jsme pomohli studentům z Českých Budějovic při vypracovávání jejich školních prací. Už nyní očekáváme, že budou po mailu následovat dotazy a my budeme zasílat další materiály a informace, které na nás již byly žádány.

text br. Jiří Filip, foto br. Jiří Charfreitag