Josefov se opět změnil v bitevní pole

17. 12. 2014

Ve spolupráci s Klubem přátel pplk. Karla Vašátky a Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin No. XIV uspořádala Čs. obec legionářská v pevnosti Josefov dobový den spojený s historickou bojovou ukázkou u příležitosti 100. výročí bojů České družiny v Karpatech.

Více než 100 stejnokrojovaných příznivců vojenské historie se setkalo v sobotu 13. prosince v prostorech josefovského Ravelinu No. XIV, kde se v minulých letech konaly úspěšné bojové ukázky k výročí Zborova či bojů na Piavě. Návštěvníci tak mohli vidět jak výzbroj a výstroj rakousko-uherské armády, tak především stejnokroje prvních dobrovolců čs. zahraničního vojska, kteří vstupovali v Kyjevě na počátku první světové války do České družiny. Pro zájemce byly v Bastionu No. IX připraveny výstavy ČsOL o historii čs. legií v letech 1914–1920 a o výzbroji a výstroji čs. legií, jež byla doprovázena působivými diorámami. V samotném Ravelinu No. XIV a v Traxlerově sýpce byla ke shlédnutí výstava Josefov za světové války.

Samotná bojová ukázka se odehrála po 14. hodině na pláni za Ravelinem, kde byly připraveny pro účastníky zákopy. Než se však rozhořel samotný boj, byly komentátorem osvětleny důvody, které vedly k vyhlášení války. Diváci tak mohli sledovat ruch na rakousko-ruských hranicích, kde hlídkovaly stráže. Po vyhlášení války došlo k efektnímu výbuchu rakouské strážní budky, na kterou rakouská strana odpověděla ohlušující dělostřeleckou přípravou. Pak již začaly ukázky válečných operací, mezi které patřlily i rozvědky České družiny a zajímání nepřátel. Česká družina rovněž vyslala do rakouských pozic zvěda v přestrojení za rakousko-uherského vojáka, kterému se však jeho nebezpečný úkol stal osudným. K vidění bylo i dočasné příměří či výměna zajatců a odnášení raněných a mrtvých.

Celý den byl ve znamení hladké organizace a bojovou ukázku si řádně užili jak přímý účastníci z řad členů ČsOL a příznivců vojenské historie, tak diváci, mezi kterými nechyběli ani členové Republikového výboru ČsOL, kteří dopoledne absolvovali své zasedání. I v dalších letech se můžeme těšit na podobné akce u příležitosti dalších výročí bojů našich dobrovolců v první světové válce.

text br. Jiří Filip, foto Tomáš Vojtíšek