Královéhradecký kraj věnoval dar válečným veteránům

22. 11. 2014

Také v roce 2014 se rada Královéhradeckého kraje včele s hejtmanem kraje Lubomírem Francem rozhodla schválit dar pro válečné veterány Královéhradeckého kraje. Z tohoto daru jsou pořizovány dárkové balíčky při příležitosti kulatých životních jubileí a narozenin. V tomto roce proto byly předány dárkové balíčky těm veteránkám a veteránům, kteří se dožili 90 – např .paní Gulinové Libuši, pplk. prof. MUDr. Leo Steinhartovi, DrSc., paní Svatavě Kubečkové, panu Evženu Cimprichovi, Hedvice Klamtové či mjr. MUDr. Iljovi Kopřivovi.

Dárky byli dále obdarování váleční veteráni, kteří se dožili více jak 90 let, jako např. Michal Hlavička, npor. Josef Fronc, Alexandr Leško, Vlasta Nováková a Jiří Pavel.

Z uvedeného daru budeme i v letošním roce pořádat setkání válečných veteránů, přepravu válečných veteránů na jednotlivé akce pořádané ústředím ČsOL a MO.

Připravil: Jaromír Mareček

[csolgal categoryid="245"]