Legionáři získají pardubický „Zámeček“

26. 2. 2014

Společnost Foxconn, která v České republice působí prostřednictvím dvou výrobních závodů v Pardubicích a Kutné Hoře, se rozhodla bezplatně věnovat Larischovu vilu, tzv. Zámeček, v Pardubicích Československé obci legionářské.

Prvním krokem směřujícím k bezplatnému převodu vily a přilehlých pozemků je podpis memoranda o porozumění, které spolu obě strany podepsaly 30. ledna 2014. Memorandum upravuje podmínky, za kterých vilu Československá obec legionářská získá. Klíčové jsou zejména dvě skutečnosti: jednak se objekt po letech dočká řádné rekonstrukce, jednak jej „legionáři“ budou využívat k široké škále svých kulturně-vzdělávacích aktivit a objekt tak bude po letech opět přístupný široké veřejnosti.

Jednání mezi  Československou obcí legionářskou a Foxconn CZ o bezplatném převodu Larischovy vily začala v druhé polovině roku 2013 a obě strany velmi brzy našli shodu v hlavních bodech převodu a budoucího využití. Larischova vila je jedním ze symbolů československého odboje, její převod na Československou obec legionářskou je tak dle Mgr. Petra Škody ředitele Supply Chain Management & Administration, Foxconn CZ, logickým vyústěním snah o její záchranu a o budoucí využití odpovídající jejímu významu.

Československou obec legionářskou velmi těší, že společnost Foxconn plně vnímá důležitost tohoto místa pro minulost i budoucnost naší země. ČsOL teď může v Pardubicích vybudovat muzeum, které důstojně připomene boj našich vlastenců za svobodu, což lze považovat za nejlepší řešení osudu tohoto výjimečného a s odbojem svázaného objektu. Není možné opomenout ani významný podíl Občanského sdružení za záchranu Zámečku Pardubice, jehož zástupci před časem požádali Československou obec legionářskou o pomoc. S tímto sdružením bude ČsOL nadále společně usilovat o záchranu tohoto významného objektu, ve kterém zároveň získáváme prostory k  projektům a vzdělávacím aktivitám. Zámeček je tak cenným příspěvkem k dalšímu šíření odkazu legionářů.

Foxconn budovu vlastní od roku 2000, kdy ji získal spolu s areálem bývalé Tesly, pod který do té doby patřila. Novorenesanční budovu zámečku postavil v roce 1885 architekt František Schmoranz starší pro Jiřího Larische-Mönicha, který byl potomkem uhlobaronského rodu pocházejícího z Karvinska. Přes řadu majitelů se potom roku 1937 vila dostala do vlastnictví města Pardubice. Během druhé světové války budova zámečku zažila své temné chvíle, když bylo na přilehlém pozemku popraveno 194 českých občanů včetně obyvatel osady Ležáky. O historii i současnosti zámečku se více dozvíte na stránkách http://zamecek-pardubice.cz/