Líně a Plzeň. Kdo se nechá inspirovat?

23. 5. 2014

Ojedinělou akci uspořádala 21. května 2014 Jednota ČsOL Praha 1 ve spolupráci s projektem ČsOL Péče o válečné veterány, když zorganizovala návštěvu Centra letecké záchranné služby v Líních u Plzně a návštěvu muzea generála Pattona v Plzni.

Za příjemného, skoro letního počasí, se této akce zúčastnily na tři desítky zájemců, mezi nimiž byli kromě členů jednoty především váleční veteráni z Prahy, vdovy po válečných veteránech a samozřejmě také terénní pracovníci projektu POVV v čele s jeho vedoucím br. Pavlem Skácelem.

Jejich první zastavení patřilo základně Centra letecké záchranné služby v Líních. Zde je velmi srdečně přivítal náčelník centra plukovník Michal Mireček spolu s Františkem Lukešem, zkušeným vojenským pilotem, který ve svém životě nalétal tisíce hodin jako stíhací pilot a posléze i jako pilot u letecké záchranné služby. Ten přítomné podrobně seznámil s posláním, organizací, konkrétním úkoly této služby, prezentoval jim schopnosti záchranářského vrtulníku Sokol a přidal i množství osobních zážitků. Svými vtipnými bonmoty a poznámkami vyvolal doslova nadšené reakce, zejména pak přítomných válečných veteránů. Ti se pak s ním nechali mnohokrát fotografovat u vrtulníku záchranné služby v letištním hangáru, kde jim vysvětloval technické a provozní detaily a pak všechny odměnil drobnými dárky. Pravda, byla to jen pohlednice s fotografií vrtulníku a ořezávátko tužek v podobě zeměkoule, ale zájem o ně byl obrovský.

Dalším nezapomenutelným zážitkem pro účastníky této akce se pak stala návštěva Muzea gen. Pattona v Plzni. To bylo slavnostně otevřeno 5. května 2005 u příležitosti 60. výročí osvobození Plzně a jihozápadních Čech americkou armádou a podstatnou jeho část představuje více než 1500 exponátů ze sbírek soukromých sběratelů, pamětníků a darů amerických a belgických válečných veteránů. Průvodce muzeem Ivan Rollinger hned v úvodu velmi procítěně uvítal zejména paní Hanu Fajtlovou, vdovu po legendárním pilotovi RAF generálporučíku Františku Fajtlovi. Řada účastníků následné prohlídky muzea provázené zajímavým výkladem průvodce se pak přiznala, že zde nikdy nebyla a že tato návštěva pro ně znamená zcela nový zážitek.

Krásné dopoledne bylo zakončeno skvělým obědem v plzeňském hotelu Central. A já v této souvislosti mohu jen dodat, že podobných akcí by mělo být více. Vždyť zejména pro válečné veterány je důležitá jejich vzájemná komunikace, možnost dostat se do společnosti a i ve svém úctyhodném stáří ještě získat nové zajímavé zážitky. Snad Prahu 1 budou následovat i další jednoty ČsOL.

text a foto br. Ladislav Lenk