Mohyla české státnosti na Polední v Bystřici se rozrůstá

30. 5. 2014

Na vrchu hory Polední v Bystřici nad Olší byl  v sobotu 24. května  slavnostně uložen  na Mohylu české státnosti pamětní kámen věnovaný vlastenci, historikovi, univerzitnímu pedagogovi, neúnavnému propagátorovi legionářských tradic panu Doc. PhDr. Tomáši Pavlicovi, CSc. Termín jeho uložení nebyl vybrán náhodně, letos jak víme, si připomínáme 100. výročí vzniku čs. legií.

S myšlenkou zhotovit tento pamětní kámen přišli bývalí studenti, kolegové a přátelé doc. Tomáše Pavlicy, mezi které patří i příslušníci 71. mechanizovaného praporu z Hranic, npor. Radek Honzek a rtm. Luboš Kratochvíl, které učil a kterým vštěpoval lásku ke své rodné zemi. Na důkaz úcty k tomuto vzácnému člověku se rozhodli realizovat svůj záměr. V sobotu 24. května 2014 vyjeli s neobvyklým nákladem z Hranic na Moravě do Bystřice nad Olší, kde až téměř pod vrchol Polední  (672 m. n. m.) dojeli s tímto nákladem, 200 kg vážícím vápencem, na němž je umístěna pamětní deska.

Dále pokračovat nemohli z důvodu vichřice, která se tudy prohnala před několika dny. Cestu zatarasily vzrostlé smrky: „Beru to jako výcvik, ukáže se, jakou máme fyzičku,“ řekl npor. Radek Honzek, jenž celou akci řídil. Kámen bylo třeba nejprve sundat z vozíku a pak s ním v zarostlém lesním terénu pomalu obejít vyvracené stromy a zdolat asi 250metrovou vzdálenost. Nakonec se podařilo jiným vozidlem polom objet, takže zbývajících 200 metrů na vrchol to již bylo snažší.

V tomto parném sobotním dopoledni to byl vskutku nadlidský výkon, který by možná stál za úvahu zapsat do Guinessovy knihy rekordů.  

Kámen se podařilo umístit na Mohyle české státnosti a samotný slavnostní akt se uskutečnil v odpoledních hodinách. 

 „Tomáš Pavlica, kterého jsem velmi dobře znala, protože jsme spolu byli v jedné kanceláři, byl vynikající vojenský historik. Zajímal se o čs. legie a letce RAF, napsal o nich nespočet článků, vedl více než sto třicet studentů při zpracování diplomových prací o čs. letcích, kteří byli v době druhé světové války zařazeni v našich čs. perutích v rámci RAF ve Velké Británii. Považuji ho na skvělého znalce národních dějin. Znal cizí jazyky, četl a překládal odbornou literaturu. V jádru to byl velmi šlechetný člověk,“ řekla ve svém vystoupení docentka PhDr. Vlasta Čechová, CSc. Všem účastníkům byl vydán Pamětní list, který bude připomínat tuto událost.

text a foto br. Petr Majer, předseda Jednoty ČsOL ve Frýdku-Místku