Muzeum ČsOL získalo pozůstalost po účastníku bitvy u Zborova

23. 1. 2014

Muzeum a vzdělávací centrum československých legií na Ústředí Československé obce legionářské v Praze, jehož otevření se plánuje na letošek – první jubilejní rok československého zahraničního vojska – je bohatší o několik předmětů, které nezištně daroval člen ČsOL br. Stanislav Trkola.

Předměty se váží k působení jeho otce br. Václava Trkoly v řadách československého vojska v Rusku. Jedná se o tři dekrety k vyznamenáním, pět Trkolových fotografií z různých období v legii a několik málo dalších předmětů. Byť se jedná o nevelký soubor, je přesto hodnotný, neboť jde o další střípek do velké mozaiky dějin prvního československého odboje. Právě díky podobným darům ze soukromých sbírek do institucí zaručujících trvalou péči a ochranu se může zachovat obraz této kapitoly našich národních dějin uceleněji a plastičtěji.

Ruský legionář Václav Trkola se narodil 4. září 1895 v Proseči pod Křemešníkem (okres Pelhřimov). Do bojů první světové války se dostal s rakousko-uherským 75. pěším plukem. Na východní frontě byl zajat na konci června 1916 a ani ne po měsíci již byl na vlastní žádost zařazen coby československý dobrovolník do formujícího se 1. čs. střeleckého pluku. Dne 2. července 1917 se br. Václav Trkola účastnil v řadách 3. čs. střeleckého pluku slavné bitvy u Zborova, v níž byl raněn do nohy. Přečkal i všechny nástrahy sibiřské anabáze a již v řadách 4. čs. střeleckého pluku se navrátil do svobodné Československé republiky – stejně jako mnozí další až v létě 1920. Působil pak několik let na Ministerstvu národní obrany ČSR a poté jako úředník v mlékárně na pražském Smíchově. Za okupace byl předčasně penzionován a nasazen jako pomocný dělník ve firmě Letov. Zborovský bojovník Václav Trkola zemřel dne 7. srpna 1963 v Praze.

Foto, text: br. Jiří Filip