Nová kniha o ČsOL v exilu

20. 4. 2014

Málo známou kapitolu dějin ČsOL přibližuje nová publikace, která je v dané tématice svým záběrem průkopnickou prací.

Ve čtvrtek 17. dubna 2014 proběhlo v prostorách Zaháňského salonku Valdštejnského paláce v Praze, sídle Senátu PČR, slavnostní setkání u příležitosti prezentace nové knihy Československá obec legionářská v exilu 1949–1989. Na organizaci se společně se senátním Výborem pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice podílela ČsOL, Odbor pro válečné veterány MO a Univerzita obrany.

První vystoupení patřilo profesoru Františku Hanzlíkovi, jenž je společně s docentem Karlem Konečným a doktorkou Ivanou Polley spoluautorem publikace. V necelé půlhodině shrnul prof. Hanzlík základní problematiku československého vojenského exilu organizovaného v rámci ČsOL a věnoval se i širším otázkám zahraničního působení exulantů v éře komunistického režimu.

Následně vystoupil se svou zdravicí předseda senátního Výbor br. PhDr. Jaromír Jermář, který zdůraznil roli československých legionářů nejen z první, ale i z druhé světové války a jejich nekončící zájem o demokratické poměry ve vlasti, ať již zůstali doma, nebo působili v exilu.

Závěrečné slovo měl místopředseda ČsOL br. MUDr. Jindřich Sitta, který velice ocenil vydání publikace a zdůraznil, že je jejím prostřednictvím zaplňováno jedno z bílých míst dějin ČsOL. Připomněl rovněž, že i takovéto publikace přispívají k lepšímu pochopení role ČsOL v československé, potažmo české historii a pomáhají posilovat uvědomělý postoj k jejímu dalšímu směřování.

Po projevech již následoval slavnostní akt „křtu“ publikace, kterého se coby kmotři zhostili br. Jaromír Jermář, státní tajemník MO ČR Mgr. Daniel Koštoval a br. místopředseda Jindřich Sitta. S prof. Hanzlíkem již ČsOL navázala spolupráci i na dalších projektech, jež budou mít za úkol mapovat dějiny obce legionářské.

text br. Jiří Filip, foto br. Jiří Charfreitag