Noví partneři projektu LEGIE 100

2. 12. 2014

V uplynulých týdnech přistoupily k šestiletému projektu ČsOL, jenž má do české veřejnosti vrátit povědomí o vítězném boji za samostatný stát, další instituce, díky kterým bude možné lépe koordinovat cestu Legiovlaku po České republice, ale také napomoci při práci na dalších počinech, jež jsou v rámci projektu připravovány.

Do projektu se tak připojil i další kraj, tentokrát Královehradecký. Při slavnostním setkání na krajském úřadu dne 7. listopadu podepsal memorandum za ČsOL její první místopředseda br. Jindřich Sitta, za kraj tak učinil hejtman Lubomír Franc, který k tomu mimo jiné řekl: „V roce 2018 nás čeká významné výročí, které je potřeba začít připomínat již nyní tak, jak je to popsáno v memorandu.“ Právě Hradec Králové by měl být příští rok v létě jedním z prvních krajských měst, kam zavítá Legiovlak, jenž sklidil při svém nedávném představení v Praze velký úspěch u veřejnosti.

Dalším významným partnerem se stalo nejstarší a největší muzeum České republiky – Národní muzeum. Přínos podepsaného memoranda tkví především ve skutečnosti, že muzeum uschovává řadu fondů, které se přímo týkají nejen boje legionářů, ale rovněž historie ČsOL po první světové válce. Důležité je si rovněž uvědomit, že tak bude dále rozvíjena spolupráce s Národním památníkem na Vítkově, jenž je jednou z řady budov pod správou Národního muzea.

Čestné místo mezi novými partnery zaujímá i slovenská obec Košariská. S rodištěm gen. M. R. Štefánika spolupracuje ČsOL dlouhodobě, mimo jiné v letošním roce zde byla instalována výstava ČsOL o bojích o Těšínsko a Slovensko v roce 1919.

text br. Jiří Filip