O České družině v Kyjevě

23. 9. 2014

Ve dnech 18.–19. září 2014 se v budově ukrajinské Akademie věd uskutečnila mezinárodní konference „Ukrajina v první světové válce“. Hlavní organizátoři tohoto vědeckého setkání – Rakouské kulturní fórum a Velvyslanectví SRN v Kyjevě – ve spolupráci s Českým centrem v Kyjevě a s Polským institutem pozvali několik desítek historiků z pěti států, aby představili v  jednotlivých blocích výsledky svého výzkumu.

Před účastníky a hosty, k nimž náleželi velvyslanci uvedených zemí, zástupci ukrajinské univerzitní obce i širší odborná veřejnost, byla diskutována rozmanitá škála problémů, souvisejících s dramatickými i tragickými válečnými lety 1914–1918 na Ukrajině.

Na pozvání Českého centra v Kyjevě vystoupil na konferenci Petr Hofman z Vojenského historického archivu v Praze, a to s referátem „Vznik a působení československých dobrovolnických jednotek v Kyjevě a na Ukrajině“. Zabýval se především tamním českým krajanským hnutím, okolnostmi vzniku a počátky České družiny, jejím výcvikem a nasazením na frontě. Vystoupení vzbudilo zájem, jak o tom svědčila nejen následná diskuse, ale také dotazy z řad vysokoškolských studentů po skončení jednání.

Pro připravované odhalení pamětní desky, která bude připomínat existenci České družiny, je tedy v ukrajinské metropoli – alespoň v akademických kruzích – poměrně příznivá atmosféra.