Oběti náletu na Slovany budou mít svůj pomník

11. 4. 2014

Dne 18. dubna roku 1945, během druhé hodiny odpoledne, provedl svaz amerických bombardovacích letounů nálet na plzeňské Škodovy závody, jednu z největších zbrojovek vyrábějících pro německý válečný průmysl. Vinou nepřesného shozu pum však byla namísto Škodovky bombardována plzeňská čtvrť Slovany. Zabito a raněno bylo okolo sta osob, padesát domů bylo zcela zničeno.

Díky úsilí členů plzeňské organizace Českého svazu bojovníků za svobodu a spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 2 – Slovany bude ve čtvrtek 17. dubna 2014, od 17 hodin, odhalen nový pomník, který oběti z řad obyvatel Slovan připomene. Památník bude umístěn na křižovatce ulic Olšová, Kaštanová a Květná. Během odhalení proběhne pietní akt, který uctí 69. výročí nešťastného náletu. Účastnit se budou i členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské, kteří s plzeňskou organizací ČSBS úzce spolupracují.

Zvána je široká veřejnost.

Text: Petr Tolar