OHEŇBEZNADĚJE

20. 6. 2014

V neděli 22. června 2014 začne další ročník projektu, který prostřednictvím osudů dětí připomíná tragický úděl obyvatel Ležáku a Lidic. Prezident republiky spolu s br. generálem Klemešem zažehnou oheň, který převezmou děti ze základních škol Včelákov a Skuteč. Pět žáků těchto škol bylo v den vypálení Ležáků odvlečeno a později je nacisté zavraždili v polském Chelmnu.

Děti následující den ráno, tedy 23. června 2014, uctí památku Ležáků a vyrazí na pochod OHEŇBEZNADĚJE po trase naučné stezky NKP Ležáky, Habroveč, Louka, Vrbatův Kostelec. Ve Vrbatově Kostelci pak nastoupí do zvlášť vypraveného vagonu vlaku ČD a převezou oheň do Pardubic.

Z pardubického nádraží děti převezou OHEŇBEZNADĚJE nejdříve do Trnové, kde ve 12:30 proběhne krátká pieta u pomníku Jiřího Potůčka. Před pietou se setkají s žáky ze ZŠ Červený Kostelec, kteří ten den půjdou po stopách poslední cesty parašutisty Potůčka. Následovat bude program na Zámečku v Pardubičkách, kde paní Jarmila Doležalová povypráví o osudu dětí z Ležáků přímo ve sklepení Zámečku, kde byli ležáčtí drženi před popravou. Přítomny budou i dvě dámy, které v roce 1942 na tomto místě nacisté sebrali matkám a vybrali k poněmčení, čímž unikly krutému osudu zbývajících 11 ležáckých dětí.  V 15:00 pak proběhne pietní akt k uctění památky zavražděných na nedalekém popravišti. Děti s lucerničkami budou stát u památníku čestnou stráž. Průvod doprovodí mimo jiné i vojenská vozidla a vojáci v dobových uniformách KVH Pardubice a jednotkou Městské policie Pardubice. 

 

Veřejnost má možnost připojit se k pochodu OHEŇBEZNADĚJE :

1)        Ležáky, prezentace od 9:00 do 09:30, uctění památky Ležáků od 9:30 do 10:00, odchod 10:15

2)        Vrbatův Kostelec, zastávka ČD, odjezd vlaku 11:24

3)        Kdekoliv na železničních stanicích po trase jízdy vlaku (Os 5308 – V.K. 11:24-12:13 PA)

4)        V Pardubicích na hlavním nádraží, příjezd vlaku 12:13, pokračování pochodu (jízdy) směr Trnová 12:20 hod.

 

Z Pardubiček žáci ZŠ Včelákov a ZŠ Skuteč převezou OHEŇBEZNADĚJE autobusem do Senice, kde byl vysazen paravýsadek Silver A a dále do Slaného. 24. června děti navštíví Lidice a přesunou se do pražského v chrámu Sv. Mikuláše na Malostranském náměstí, kde je pro ně od 13:00 připraven kulturní program a setkání s kardinálem Dominikem Dukou. V Praze pak navštíví Dykovu ulici a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde položí květiny. Odpoledne žáci odjedou přes Lázně Toušeň, kde uctí památku br. generála Tomáše Sedláčka a přespí v Náchodě. Akce skončí 25. června návštěvou Lodže a pietní akcí v muzeu v Chelmnu a na hromadném pohřebišti.

text br. Ing. František Bobek, vedoucí projektu Oheň(bez)naděje, Československá obec legionářská

ohenbeznadeje plakat a2