Olomoucko má stoletého válečného veterána

14. 1. 2014

Válečný veterán Miroslav Kalabus se narodil 4. 1. 1914. Od toho dne uplynulo 100 let a jeho život se nyní změnil v kolotoč oslav. Když jsem k němu spolu s náměstkyní ministra obrany pro personalistiku Lenkou Ptáčkovou Melicharovou, ředitelem KVV Olomouc plk. Josefem Kulou a terénní pracovnicí projektu POVV v roce 2013 přišel, byli jsme čtrnáctí a na Miroslava Kalabuse navíc večer v jedné šumperské vinárně čekala další oslava s pořadovým číslem patnáct. Mimochodem, do této vinárny chodí pravidelně každý pátek…

Setkání s posledním žijícím členem odbojové skupiny Jasenka, která v době okupace působila na Vsetínsku, se neslo v duchu vzpomínání na minulost, která mu přinesla celou řadu momentů, se kterými se dokázal s úsměvem a úspěchem vyrovnat. Za války na Jesence vzniklo partyzánské družstvo s velitelem Janem Sedláčkem a Miroslav Kalbus se stal jeho zástupcem. Skupina se připravovala na bojový střet s Němci a spolupracovala s dalšími partyzánskými jednotkami. Miroslav Kalabus mezi nimi fungoval jako spojka a zásobovač. Válku přežil, někdy i se štěstím, jemuž se snažil jít vždy kousek naproti. Pomáhala mu k tomu jeho pozitivní slunečná povaha a štěstí na lidi, se kterými se v životě potkal. Rád v této souvislosti vzpomíná na svoji manželku. Pro dlouhou životní pouť jej velice dobře připravil Sokol a láska ke sportu a horám, především k rodným Beskydám. Celá desetiletí učil ve škole v Šumperku, kde nyní žije. Jak sám poznamenal, život mezi mladými lidmi mi zpomaloval stárnutí. „Nyní si užívám požehnaného stáří v péči své rodiny, která se o mne bezvadně stará,“ svěřil se oslavenec. Popřáli jsme mu vše nejlepší do dalších let a vyjádřili jsme srdečné přání opakování stejné oslavy zase za rok v lednu.

Připravil: Pavel Skácel, krajský koordinátor projektu Péče o válečné veterány v roce 2013