Opavská jednota uspořádala bilancující setkání

6. 1. 2015

V čase adventním se opavská jednota ČsOL rozhodla svolat poslední letošní setkání válečných veteránů a pozůstalých po válečných veteránech se sympatizanty Obce legionářské. Bylo potřeba sdělit některé informace, ale hlavně mohli přítomní využít předsváteční čas ke vzpomínání a vzájemným rozhovorům, které potěší, povzbudí a přinesou prosvětlení do životů všech.

Nejprve ale vystoupil bratr Václav Krejčí, aby informoval o jednání republikového výboru ČsOL. Nejdůležitější zprávou byla ta o pořádání řádného celorepublikového sněmu, který se v roce 2015 uskuteční 11. a 12. listopadu, kdy zároveň oslavíme Den válečných veteránů.

Z mnoha dalších bodů programu na jednání výboru pak bratr Krejčí vyzdvihl např. ekonomickou situaci Obce – mluvil o prostředcích na projekty, jako jsou Legie 100 nebo Péče o válečné veterány, či o čerpání sociálně zdravotní pomoci. Na řadu přišel i celorepublikový plán činnosti a rozpočet na příští rok.

Následovala zpráva o činnosti ČsOL v našem regionu za rok 2014. Jedním z nejdůležitějších bodů bylo jednání s novým zastupitelstvem města, zejména pak s primátorem Vítečkem. Dostalo se také na přehled aktivit jednotlivých jednot v kraji – připomeňme alespoň zastoupení na oslavách výročí vzniku obce Mořkov, spolupráci s opavskou MŠ Eliška, která pečuje o handicapované děti, kooperaci s opavskou vojenskou posádkou, aktivní vystoupení při vzpomínkové akci v Čeladné či setkání veteránů s prezidentem Zemanem v době jeho cesty po Moravskoslezském kraji. A to jsme vybrali jen namátkou akce něčím výjimečnější, nehovoříme o běžné agendě jednot v regionu, mezi něž patří především kontakty s veterány.

S plánem činnosti vystoupila sestra Horáková. Důraz bude kladen zejména na spolupráci se školami – ČsOL má totiž zájem vstoupit do povědomí dnešní mladé generace atraktivními aktivitami, které nabízí. Následovala zpráva o hospodaření, kterou přednesl bratr Žáček. Mimo jiné připomněl, že se naše regionální jednoty starají o 22 druhoválečných veteránů a 8 veteránů z novodobých konfliktů. Počet pak doplňuje více jak 50 dalších členů. Při té příležitosti nebylo možno nevzpomenout na ty, kteří letos bohužel naše řady navždy opustili. Při vzpomínce na zesnulé zavládlo hluboké ticho. Brzy se však znovu rozproudila diskuse. Atmosféra Adventu a blížících se vánočních svátků pomohla celkovému přátelskému duchu setkání.     

text a foto sestra Mgr. Magda Hrstková, Jednota ČsOL v Opavě