Oslavy osvobození a konce války v Plzni s ČsOL

16. 4. 2014

Každoročně probíhají oslavy osvobození a ukončení druhé světové války nejbujařeji v západočeské metropoli. V Plzni jsou tyto oslavy nazývány Slavnostmi svobody a letos pod tímto názvem proběhnou již po pětadvacáté. Jako každý rok se ve městě odehraje několik akcí, do kterých jsou zapojeni členové klubů vojenské historie, sběratelé historické vojenské techniky, umělci, váleční veteráni a členové Československé obce legionářské. Slavnosti svobody 2014 se uskuteční od 2. do 6. května.

Již s předstihem se odehraje několik vzpomínkových akcí. Již ve čtvrtek 17. dubna se v Plzni odehrají tři pietní akty související s 69. výročí událostí roku 1945 a ukončení války. Od 10:00 bude v Sousedské ulici v městské části Plzeň-Doubravka vzpomenuto na oběti spojeneckého náletu z řad doubraveckých obyvatel. Následně se ještě v Plzni-Doubravce, v Habrmannově parku od 14:00, bude konat pietní akt k uctění památky obětí druhé světové války. Nakonec dojde v ten samý den od 17:00 k odhalení zcela nového pomníku, tentokrát již ne na Doubravce, ale v městské části Plzeň-Slovany. Památník obětí náletu na Slovany ze dne 18. dubna 1945 zde bude odhalen na křižovatce ulic Olšová, Kaštanová a Květná. Za vznikem tohoto pomníku stojí členové plzeňské organizace Českého svazu bojovníků za svobodu. S nimi členové plzeňské jednoty ČsOL úzce spolupracují, a tak je pro nás samozřejmá i účast na odhalování pomníku.

Podobně jako na Doubravce a Slovanech, i v Liticích a Křimicích u Plzně proběhnou vzpomínkové akce spojené se spojeneckými nálety na Plzeň. Zde však bude pohled jiný. Zdejší pietní akty jsou věnovány památce amerických letců, kteří při svém boji proti nacismu položili životy. Je třeba si uvědomit, že cílem spojeneckých náletů nebylo české obyvatelstvo, ale německá válečná výroba. A plzeňské Škodovy závody byly jednou z největších zbrojovek vyrábějících pro německý válečný průmysl až do dubna 1945. U pomníku sestřelených amerických letců v Liticích se sejdeme 24. dubna od 17:00, a u stejného pomníku v Křimicích pak 26. dubna od 13:00. V Křimicích bude vzpomínka spojena také s uctěním padlých křimických občanů.

V sobotu 26. dubna bude také otevřena výstava „Pomníky z 2. světové války“, kterou budou moci návštěvníci vidět v mázhauzu plzeňské radnice do 16. května. Jejím autorem je pan Stanislav Bukovský.

Projekt Plzeň 1945 - Přednášky pro školní exkurzeV úterý 29. dubna se bude konat další pietní akt v Plzni-Doubravce. Od 16:00 v Habrmannově parku bude vzpomenuto na československé letce z Doubravky padlých ve druhé světové válce. Následující den se bude v Bělé pod Radbuzou konat vzpomínka na ojedinělou operaci COWBOY. Tato mise americké Třetí armády měla za cíl zachránit chov hostouňských hřebců.

Se začátkem května přijde i hlavní program Slavností svobody. Tradičně tvoří největší část program klubů vojenské historie, které v samotné Plzni budují dobová vojenská ležení, ve kterých prezentují originální vojenskou techniku, táborový materiál i osobní vybavení vojáků. Letos budou tyto tábory umístěny například v Lochotínském parku a za OC Plaza. Tábory budou pro návštěvníky fungovat již od deváté hodiny ranní, a to až do osmi hodin večer.

Řada členů plzeňské jednoty ČsOL je zapojena zvláště do projektu PLZEŇ 1945, jehož letošní čtvrtý ročník však změní lokalitu. Namísto tradičního a oblíbeného místa v Křižíkových sadech a Proluce, kde mají probíhat rekonstrukce, bude program přemístěn právě do Lochotínského parku, vedle plzeňského ZOO a vstupu do Lochotínského amfiteátru. Je třeba počítat s tím, že přesun do této náhradní lokality bude znamenat i absenci některých atributů programu projektu PLZEŇ 1945, především z důvodů menšího prostoru a jiného rázu prostředí. Přesto bude ze strany organizátorů uděláno maximum pro to, aby si návštěvníci projekt opět užili. O to se postará 130 vojáků a 55 kusů historické vojenské techniky. Vojáci budou představovat příslušníky americké 16. obrněné divize a Československé samostatné obrněné brigády. Právě příslušníci 16. obrněné divize byli prvními americkými vojáky, kteří do Plzně vstoupili 6. května 1945 ráno. Za československou zahraniční armádu se první do Plzně dostal Kombinovaný oddíl, který Plzní projel 7. května 1945.Slavnosti svobody - Památník Díky, Ameriko

Projekt PLZEŇ 1945 v Lochotínském parku bude v pátek 2. května očekávat návštěvy školních exkurzí, kterým se budou věnovat i členové ČsOL. Smyslem je, aby se touto netradiční a zajímavou formou doplnila výuka dějepisu. Mělo by to tedy pomoci i pedagogům. Žáci a studenti budou seznámeni s vývojem československé odboje během druhé světové války, plzeňským povstáním a osvobozením města americkou armádou, a také s podobou a funkčností vybavení používaného americkými a československými vojáky. Pro lepší organizování školních exkurzí je doporučeno, aby si školní výpravy rezervovaly čas na e-mailu info@plzen1945.cz.

Mimo jiného programu, by mohl páteční podvečer zaujmout i veřejnou projekcí filmu Patton a divadelním představením The Accidental Hero. Životopisný americký velkofilm „Patton“ z roku 1970 se, jak již samotný název vypovídá, věnuje postavě amerického generála George S. Pattona. Patton byl na konci války velitelem americké Třetí armády, jejíž jednoty osvobozovaly jihozápadní část Čech. Film režírovaný Franklinem J. Schaffnerem byl oceněn šesti Cenami akademie, slavnými Oscary. Mezi nimi za nejlepší film, nejlepší režii či za nejlepšího herce v hlavní roli. Projekce začne ve 20:30 na náměstí Republiky.

Ještě předtím se ve Velkém klubu plzeňské radnice odehraje představení „The Accidental Hero“. Jedná se o one man show, ve které účinkuje Američan Patrick Dewane – autor a herec v jedné osobě. Hra pojednává o válečných zážitcích jeho dědečka, Čechoameričana Matta Konopa, které Patrick nalezl po jeho smrti. Podplukovník Konop se během druhé světové války účastnil bojů ve Francii, Belgii, Německu a došel až do Československa. Poutavé představení sehraje Patrick sám za doprovodu dobových filmových záběrů z války, které natočil právě jeho děd.

Slavnosti svobody - Vzpomínkový akt u památníku Díky, AmerikoProgram klubů vojenské historie zapojených do projektu PLZEŇ 1945 bude trvat do nedělních sedmi hodin odpoledne. Právě v neděli 4. května se budou účastnit také tradiční kolony vojenských vozidel projíždějící každoročně během Slavností svobody centrem Plzně. Kolona „Convoy of Liberty“ zahrnuje více než sto kusů techniky, převážně americké výroby. Čelní část kolony, tzv. bojové čelo, bude divákům nejvíce přibližovat podobu prvních amerických útvarů, které vstoupili ráno 6. května 1945 do Plzně. Výjezd kolony bude v 11:00 ze Sukovy ulice a předpokládaný dojezd na náměstí Republiky bude okolo 12:30. Na náměstí technika setrvá nějakou chvíli, aby si ji mohli diváci prohlédnout.

Ještě před kolonou proběhnou v neděli 4. května pietní akty u památníků jednotek, které se na osvobození českého západu, a zvláště Plzně, podílely. Od 9:15 dojde k pietnímu aktu u památníku 16. obrněné divize v Husově ulici, a květiny budou položeny také k památníku československého západního zahraničního odboje. Následně se vzpomínání přesune na Chodské náměstí, kde se totéž odehraje u památníku 2. pěší divize od 10:00.

Ačkoliv tábory klubů vojenské historie již fungovat nebudou, program Slavností svobody 2014 bude pokračovat i v pondělí a úterý. V pondělí 5. května se od 16:00 uskuteční pietní akt u památníku obětem druhé světové války a padlým československým a spojeneckým letcům na náměstí Míru. Členové plzeňské ČsOL se odtud následně přesunou k pomníku v parku Homolka na náměstí Milady Horákové, kde dojde k soukromé vzpomínce jednoty.

Během pondělního večera bude možné zajít do plzeňského Divadla J. K. Tyla na dětskou operu Brundibár. Tuto hru Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistera  hrály židovské děti v Terezíně, než byly deportovány do koncentračních táborů. Představení sehraje od 19:00 Plzeňský dětský soubor.

Zakončením Slavností svobody bude vzpomínková akce „Díky, Ameriko!“ u památníku americké armády na křižovatce Americké a Klatovské třídy v úterý 6. května od 16:30. Tradičně se této akce zúčastní i členové plzeňské jednoty ČsOL, a to i jako čestná stráž.

Muzeum Patton Memorial Pilsen, které sídlí v budově Kulturního domu Peklo, bude během Slavností svobody také rozšířený program. S muzeem plzeňská jednota ČsOL spolupracuje již delší dobu, a i během květnových oslav to bude mít výsledek. Již nyní je možné ve vstupní hale muzea navštívit panelovou putovní výstavu ČsOL „Československo 1938 – 1939“. Bude zde zdarma přístupná až do konce května.Projekt Plzeň 1945 - Bojové čelo kolony Convoy of Liberty

V sále KD Peklo se také uskuteční beseda s americkými a belgickými válečnými veterány z druhé světové války, a to v sobotu 3. května od 10:00.

Květnové oslavy osvobození a konce druhé světové války v Plzni budou tentokráte připomínat 69. výročí, a zaslouží si pozornost i mimoplzeňských návštěvníků. Jistě mají co nabídnout zájemcům o historii druhé světové války se zaměřením na naše válečné dějiny. Členové plzeňské jednoty ČsOL se budou snažit, aby památka obětí byla důstojně vzpomenuta, a lidé si z návštěv výstav a expozicí klubů vojenské historie odnášeli nové vědomosti a příjemný zážitek.

program-slavnosti-svobody-2014

Bližší informace o programu a zajímavostech lze nalézt na internetu: www.slavnostisvobody.cz, facebook.com/SlavnostiSvobody Podrobnosti o projektu PLZEŇ 1945 pak na stránkách plzen1945.cz,  facebook.com/plzen1945, či na facebook.com/CeskoslovenskaObecLegionarskaJenotaPlzen.

text: Petr Tolar

foto: KVH Tommy & Yankee o.s.