Památce těch, pro které slovo vlast nebylo jen pojmem z čítanek

26. 2. 2014

Již tradičně se v pátek 21. února 2014 uskutečnilo v Praze Na Valech slavnostní setkání u příležitosti 69. výročí bojů u Jasla a 71. výročí bojů u Sokolova, které pořádá Československá obce legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR.

Člen předsednictva Republikového výboru ČsOL Jaromír Mareček na něm přivítal řadu hostů, kteří zasedli v čestném předsednictvu: náměstka ministra obrany Bohuslava Dvořáka, náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Petra Pavla, náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky generála Zdeňka Jakůbka, zástupce veteránských organizací a další hosty. A především pak přivítal válečné veterány, mezi nimiž byli přímí účastníci bojů u Sokolova Alexandr Beer, Antonín Bukovský a Gustav Singer, přímí účastník bojů u Jasla Miloslav Masopust. V sále jsme mohli spatři i další osobnosti včetně dcery generála Ludvíka Svobody Zoe Klusákové Svobodové.

Jaromír Mareček ve svém úvodním slovu připomněl skutečnost, že za necelé tři měsíce si připomeneme 69. výročí osvobození naší vlasti a vítězství nad fašizmem. „Avšak, než jsme se dočkali tohoto kýženého vítězství, byli jsme svědky pro náš národ tragických událostí – nejdříve Mnichov, potom okupace okleštěné Československé republiky nacistickým Německem. Všechny tyto události byly podnětem pro odchod řady občanů Československa za hranice. Za pomoci států protihitlerovské koalice vznikaly československé jednotky v zahraničí. Bylo to v době, kdy ve vítězství byla jen víra, ale vojenskopolitická realita byla jiná. Změnit ji ve prospěch Spojenců stálo miliony životů i z řad těch, kteří se aktivně zapojili do našeho odboje a mnozí z nich jsou zde přítomni. Já jim a všem ostatním, kteří nejsou přítomni na tomto slavnostním setkání, za toto hrdinství, kterým navázali na legionáře z 1. světové války, srdečně děkuji a přeji pevné zdraví.“

Náměstek ministra obrany Bohuslav Dvořák rovněž vysoce ocenil hrdinství a odkaz bojovníků od Jasla a Sokolova. „Je důležité, aby mladší generace věděly, že i v těch horších časech našich dějin existovali lidé, pro které slovo vlast nebylo jen ušlechtilým pojmem z čítanek, ale něčím, za co byli ochotni položit svůj život. Právě oni absolvovali zkoušku opravdové odvahy tím, že se doma i za hranicemi chopili zbraně na obranu svobody a demokracie,“ uvedl ve svém projevu.

Slavnostní shromáždění uctilo minutou ticha všechny ty, kteří se podíleli na vítězství v boji s nacismem, nebo se sice z války vrátili domů, ale díky mnohdy podlomenému zdraví se dnešních dnů nedožili.

Text a foto: Ladislav Lenk