Pardubický Zámeček už je skoro náš!

3. 12. 2014

V pátek 28. listopadu se završila první etapa přechodu Zámečku v Pardubičkách do rukou Československé obce legionářské. Zástupkyně společnosti Foxconn CZ předala do rukou našeho 1. místopředsedy br. Jindřicha Sitty darovací smlouvy. Současně na Zámečku proběhla duchovní očista prostor, kde před 72 lety čekaly na smrt téměř dvě stovky nevinných.

Už jen několik formálních kroků a ČsOL bude opravdovým a jediným vlastníkem Larischovy vily v Pardubičkách. Objekt s velmi pohnutou historií vlastnila pardubická Tesla a po privatizaci přešla spolu s výrobním závodem do majetku společnosti Foxconn CZ. Dlouho se pro objekt hledalo uplatnění a ten pomalu chátral. Díky iniciativě Občanského sdružení za záchranu Zámečku Pardubice se podařilo propojit ČsOL a Foxconn a tím rozepsat novou kapitolu tohoto památného místa.

Na samém začátku tak ČsOL spolu se Sdružením Zámeček a Římskokatolickou farností Pardubice uspořádaly Duchovní očistu Zámečku. Mší svatou v kostele sv. Jiljí a modlitbou ve sklepeních Zámečku jsme společně připomněli události, které se odehrály na Zámečku a v jeho bezprostředním okolí, vzpomněli na popravené vlastence a také na osud jejich dětí. Celou akci zakončil pan Tomáš Novotný, předseda Sdružení Zámeček a přední aktivista za jeho záchranu, čtením úryvků ze vzpomínek Jarmily Šťulíkové, která na Zámečku naposledy ve svých dvou letech viděla svoji maminku a po válce byly se svou sestřičkou jediné přeživší Ležácké děti…

Akce se zúčastnila řada osobností pardubického politického, společenského a kulturního života. Za všechny jmenujme místopředsedkyni Senátu Parlamentu České republiky paní Miluši Horskou, která patří mezi velké podporovatele obnovy Zámečku, nebo pardubického primátora pana Martina Charváta. Společně jsme na Zámečku strávili několik příjemných chvil a doufáme, že jeho obnova ve vzájemné spolupráci ČsOL, Sdružení Zámeček, města Pardubice a Pardubického kraje přinese na toto místo opět život a nedá zapomenout na odkaz všech, kteří nejen zde na oltář vlasti položili to nejcennější. Rekonstrukce nebude jednoduchá, ale pokud všem zúčastněným vydrží projevené nadšení, není se čeho obávat.

text br. Miloš Borovička