Pocta čs. legiím v zahradách Zamini

15. 9. 2014

Ministerstvo zahraničních věcí ČR uspořádalo v neděli 14. září 2014 vzpomínkové odpoledne v zahradách Černínského paláce na Hradčanech. Na programu, který měl za cíl vzdát hold tvůrcům československé samostatnosti, se podílela i Československá obec legionářská.

Návštěvníky vítal u vstupu do zahrad ruský kanon Putilov, zapůjčený Vojenským historickým ústavem Praha. V zahradách byly instalovány celkem tři výstavy. Fotografická výstava legionáře Václava Balcara již byla k vidění na několika místech po celé republice. Snímky vysoké technické i dokumentární kvality mapují cestu legionářů ze Sibiře přes Japonsko, Filipíny, napříč Spojenými státy americkými až do Evropy, a byly laskavě poskytnuty rodinou legionáře Balcara.

Druhou fotografickou výstavu poskytlo švýcarské Musée de l’Elysée se sídlem v Lausanne. Výstava snímků Jeana Mohra vznikla u příležitosti 150. výročí založení Mezinárodního výboru Červeného kříže v roce 1863 a první Ženevské konvence v roce 1864.

Vojenský historický ústav umístil do zahrad Černínského paláce putovní výstavu Umění v zákopech 1. světové války, která připomíná nejvýznamnější české umělce, kteří bojovali na frontách první světové války, a jejich tvorbu, která v době tohoto konfliktu vznikla. K vidění tak byly reprodukce kreseb a maleb Františka Kupky, Otto Gutfreunda či Vojtěcha Preissiga.

Na tuto výstavu navázala aktivita České školy bez hranic, která pro děti připravila program Malujeme s legionáři. Česká škola bez hranic byla založena v roce 2009 s cílem udržovat a šířit znalost českého jazyka a kultury Čechů žijících v zahraničí. V současné době ve světě působí téměř 50 těchto škol, do kterých dochází 1750 žáků. Více o projektu a činnosti spolku, který je rovněž partnerem projektu Čs. obce legionářské LEGIE 100, se dozvíte na webu www.csbh.cz.

Na členy ČsOL z jednot Praha 3, Hradec Králové, Plzeň a Mladá Boleslav připadl úkol vytvořit dobové tábory ruských, italských a francouzských legií. Přestože před začátkem události nám nepřálo počasí a odpoledne se odehrávalo pod zataženou oblohou, nemohli jsme si stěžovat na nedostatek zájemců o výzbroj a výstroj čs. legií. Mezi dotazovateli se našli i turisté z Francie, Itálie, Spojených států amerických nebo Kostariky.

Od 16 hodin návštěvníkům zahrad zahrála Hudba Hradní stráže a Policie ČR, které představily jak skladby českých klasiků, tak například známé písně Osvobozeného divadla. Celý program byl ukončen vpodvečer. Spolupráce Ministerstva zahraničí ČR a ČsOL byla zajímavou zkušeností a nezbývá než doufat, že Pocta čs. legiím nebyl poslední počin, při kterém se jejich úsilí setkalo.

text br. Jiří Filip, foto br. Jiří Charfreitag