Poznávací cesta Slovensko 2014

3. 4. 2014

V roce 2014 si připomínáme 95. výročí bojů na Slovensku a 95. výročí tragické smrti Milana Rastislava Štefánika. U příležitosti těchto výročí naplánovalo a zorganizovalo Ústředí ČsOL ve spolupráci s Odborem pro veterány Ministerstva obrany ČR pietní cestu na Slovensko v rámci Projektu LEGIE 100. Mimo místa spjatá s boji našich legionářů a dobrovolníků o územní integritu československého státu po první světové válce navštívíme i pietní místa spjatá s boji za osvobození naší vlasti v druhé světové válce.

Poznávací cesta na místa bojů našich legionářů a dobrovolníků za samostatnost Československé republiky – SLOVENSKO 2014

 • Termín:                   29. 4. 2014 – 04. 5. 2014
 • Kontaktní osoba:      Mgr. Filip Procházka, Mgr. František Trávníček
 • počet účastníků:       40 osob
 • Ubytování:               hotely a internáty
 • Program:      

29. 4. 2014 (úterý)

   • odjezd v 20:00 z Prahy
   • naložení poutníků a odjezd ve 23:30 z Brna

30. 4. 2014 (středa)

   • Prohlídka míst bojů a hřbitovů našich vojáků v Margecanech, Kysaku, Ide a v Košicích
   • Pietní akty na hřbitovech v Obišovcích a Košické Belé
   • Ubytování a prohlídka Košic

01. 5. 2014 (čtvrtek)

   • Prohlídka míst bojů, hřbitovů našich vojáků a pietní akty v Medzevu, Turně nad Bodvou, Lučenci, Zvolenu a Banské Štiavnici
   • Ubytování a prohlídka Banské Štiavnice

02. 5. 2014 (pátek)

   • Prohlídka míst bojů, hřbitovů našich vojáků a pietní akty v Balassa Gyarmatě (Maďarsko), Šahách, Ipelském Sokolci, Pastovcích, Štúrově, Komárně a Nových Zámcích
   • Ubytování a samostatná prohlídka Nitry

03. 5. 2014 (sobota)

   • Prohlídka míst bojů a hřbitovů našich vojáků v Nitře, Seredi a Prietrži
   • Účast na slavnostech a pietních aktech k připomínce 95. výročí tragické smrti M. R. Štefánika na Bradlech a v Košariskách
   • Vernisáž výstavy ČsOL v Košariskách
   • Účast na vzpomínkovém pochodu z Košarisek na Bradla

04. 5. 2014 (neděle)

   • Prohlídka města a vojenského muzea v Piešťanech
   • Pietní akt v místě tragické smrti MRŠ v Ivánke při Dunaji
   • Účast na pietní akci u příležitosti 95. výročí tragické smrti M. R. Štefánika v Bratislavě
   • Prohlídka Bratislavy
   • Návrat do Prahy do 23:00

 

Propozice: ČsOL zajišťuje pro účastníky zájezdu dopravu autobusem a ubytování se snídaní. Stravování si hradí každý účastník sám.

Poplatky: Členové ČsOL  budou přispívat částkou 1 500 Kč/osobu.

Přihlášky: Přihlášky na akci zasílejte do 14. 4. 2014 na adresu sekretariátu ČsOL, Sokolská 33, 120 00 Praha 2, nebo na mail tajemnik@csol.cz

Do 17. 4. 2014 budete vyrozuměni o zařazení do zájezdu.


 

Podrobný plán cesty:

SLOVENSKO 2014 - finální plán cesty