Předseda br. Budinský při setkání s ženami válečných hrdinů

8. 1. 2015

Před poslední adventní nedělí se tradičně setkal předseda ČsOL br. Pavel Budinský s vdovami po hrdinech čs. boje za osvobození vlasti. Vánoční oběd se nesl v přátelském duchu při vzpomínkách přítomných dam na své muže a jejich práci pro ČsOL.

Setkání se účastnila Františka Heřkovičová, vdova po tankistovi br. plk. Jindřichu Heřkovičovi, Hana Fajtlová, vdova po slavném pilotu RAF, ale také vdovy po bývalých předsedech ČsOL Libuše Benešová-Špačková a Olga Lopaurová, vdova po armádním generálu br. Tomáši Sedláčkovi. Přítomna byla rovněž Jiřina Úlehlová a Olga Stavová.

Příjemná atmosféra se nesla i ve znamení vzájemných díků, přítomné dámy děkovaly jmenovitě br. předsedovi Budinskému za jeho péči a přátelství a cenily si současných aktivit ČsOL. Bratr předseda měl na rozloučenou připraveny pro milé dámy drobné pozornosti a jako svůj dík jim předal odznaky v podobě stříbrných lvů, symbolu české státnosti, o kterou se již zemřelí hrdinové tolik zasloužili.

text br. Jiří Filip, foto archiv ČsOL