Předseda ČsOL Pavel Budinský: Mám radost, ale jsem také pořádně naštvaný.

10. 2. 2014

Ve čtvrtek 6. února jsem doprovázel předsedu Československé obce legionářské Pavla Budinského do Zlína. Zde slavnostně podepsal memorandum o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a ČsOL při realizaci projektu Legie 100. Jeli jsme zpět do Prahy a povídali si.

Bratře předsedo, bylo na tobě vidět, že si tuto událost užíváš. Proč?

Setkání s hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem bylo velmi příjemné. Je to člověk, se kterým jsme si na první pohled padli do noty. Oficiálně by se dalo konstatovat, že obě strany setrvaly v „přátelském rozhovoru“, jak to pan hejtman nazval. A při té besedě jsme se také dohodli, že v dnešní době nám něco chybí – totiž snažit se přiblížit naší současné generaci a hlavně pak mladým lidem to, co se odehrávalo před sto lety, oč šlo, kdo byli legionáři, kteří se zasloužili o vznik samostatného československého státu, jaké byly ideje, jež vedly k jeho vzniku. Takže jsme uzavřeli se Zlínským krajem memorandum o tom, že budeme spolupracovat na rozvíjení tohoto historického odkazu a dle svých možností se podílet na jeho propagaci, hlavně pak u mladých lidí.

Jak to bude konkrétně vypadat?

V memorandu jsme se zavázali, že vytvoříme pracovní skupinu, která bude v následujících letech koordinovat naše společné akce. Ono už to do jisté míry vlastně funguje i teď – pan hejtman převzal záštitu nad výtvarnou soutěží žáků základních škol, která má příznačný název „Československé legie očima dětí“. Československá obec legionářská se na ní podílí jako partner. Je to možná maličkost, ale možná si všichni společně začínáme uvědomovat, co znamenají historické události našeho národa a jak se z nich můžeme poučit dnes. Pokud vím, Zlínský kraj není prvním, který se rozhodl uzavřít takové memorandum. K takové spolupráci se už přihlásila řada dalších partnerů a třeba i vesnice na jižní Moravě a v západních Čechách.

Zdá se tedy, že projekt Legie 100 se hýbe dopředu?

V každém případě. Za největší úspěch považuji, že se vláda Jiřího Rusnoka svým usnesením plně postavila za projekt Legie 100 a vyjádřila mu maximální podporu. Ustanovila meziresortní komisi, která se bude touto problematikou zabývat. My v ní máme zástupce, už se dvakrát sešla. Jsou v ní zaangažována ministerstva obrany, dopravy, školství a další. Ba co víc, Harmonogram projektu Legie 100 na období let 20142020, který jsme měli už dávno připravený, se stal základním dokumentem či plánem pro práci této komise. Tím chci poděkovat jeho tvůrcům  Jindřichu Sittovi, Milanu Mojžíšovi, Jiřímu Charfreitagovi, ale i dalším, kteří na něm víc než rok pracovali. Není to konečný dokument a předpokládám, že další zainteresované subjekty do něj vnesou nové podněty k tomu, jak důstojně oslavit 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky i těch, kteří se o ni nejvíce zasloužili – československých legionářů.

Takže jsi spokojený?

Určitě. Konečně se podařilo dosáhnout toho, na čem jsme více než tři a půl roku intenzivně pracovali. Místy jsme ani nedoufali, že se nám to podaří. Třeba pokud jde o rekonstrukci Legiovlaku – byl jsem obrovským skeptikem a upřímně řečeno, nevěřil jsem, že tým kolem bratra Sitty to zvládne. Podařilo se. Tady je má spokojenost. Vždyť dnes máme naprosto jasno, kam budeme v letošním roce směřovat činnost Československé obce legionářské. Například přes všechny nejistoty jsme nakonec dostali pověření, abychom opět realizovali projekt Péče o válečné veterány v roce 2014, tedy, již pátým rokem. Je to snad málo?

Pavle, teď budu poněkud osobní. Když jsme se chystali podepisovat memorandum ve Zlíně, volala ti Česká televize a v tom okamžiku ses mi zdál dosti naštvaný. Dokonce tak, jak tě vůbec neznám. Proč?

To je jednoduché. Volal mi redaktor České televize, který žádal vyjádření ohledně údajných finančních nejasností v Československé obci legionářské. Konkrétně: Jak vymáháme dluh po bývalém nájemci Hotelu Legie, jak probíhala výběrová řízení na rekonstrukci vagonů Legiovlaku a také třeba, proč místopředseda ČsOL Emil Cigánik rezignoval na svoji funkci.

Tomu nerozumím.

Pokusím se ti to vysvětlit. Ve čtvrtek 30. ledna se na vedení obce legionářské obrátil policejní orgán kriminální policie Prahy II s tím, že na občanské sdružení Československá obec legionářská bylo podáno trestní oznámení týkající se hospodaření naší obce. Šlo o to, že prý špatně hospodaříme s majetkem obce, dále se údajně na přelomu roku 2011–2012 z našeho účtu mělo ztratit osm milionů korun – a já nevím, co ještě dalšího. Žádosti policejního orgánu jsme samozřejmě vyhověli a poskytli mu veškeré účetnictví za roky 2010–2012. Pak jsme se dozvěděli, že iniciátorem trestního oznámení, stejně tak jako nabídky na „exkluzivní“ reportáž pro Českou televizi, byl – bohužel  náš bratr Emil Ligač.

To snad nemyslíš vážně…

Bohužel ano. Všechna tvrzení, která se zde objevují v obou případech, bratr Emil již několikrát veřejně prezentoval na různých webech. Chtěli jsme si s ním vše vyjasnit, byl několikrát pozván na jednání předsednictva republikového výboru, nikdy nepřijel a dali jsme mu také k dispozici všechny potřebné dokumenty, které jsou obsaženy ve výročních zprávách ČsOL. Ta jsou, mimochodem, veřejně přístupné na našich internetových stránkách. Nevím, co ještě bychom mohli udělat pro to, abychom mu vysvětlili, jak zásadně se mýlí.

Máš nějaké rozumné vysvětlení toho, proč se takto chová člen obce legionářské?

Nevím. Vím však, že bratr Emil Ligač, coby terénní pracovník Projektu péče o válečné veterány, svého času vykazoval a finančně účtoval návštěvy u veteránů, které ve skutečnosti nikdy nevykoval. Dokonce účtoval i návštěvy veteránů, kteří byli již několik měsíců mrtví… Proto jsme se s ním museli rozejít. Vyhodili jsme ho za okrádání válečných veteránů. Takže moje vysvětlení je, že se nám snaží pomstít. Musím říct, a vůbec to neříkám rád, že s tímto člověkem si už nikdy ruku nepodám.

P. S.

Rozhovor s předsedou Československé obce legionářské Pavlem Budinským vznikl ve čtvrtek 6. února 2014 na cestě ze Zlína do Prahy.

Mimochodem – najeli jsme víc než 750 kilometrů, které si samozřejmě Pavel Budinský na vrub obce legionářské nikdy účtovat nebude. Za celých 12 let svého působení v obci si všechno vždy platil ze svého – cesty, ubytování v hotelech, účast na akcích… A každý měsíc, již několik let, platil ze svého občerstvení na setkáních válečných veteránů, bývalých příslušníků 1. československého armádního sboru, kteří se scházejí každý první čtvrtek v měsíci v klubovně v Hotelu Legie. Chlebíčky, zákusky, víno, káva…

A poslední dodatek. V pátek 7. února 2014 byla Obvodním ředitelstvím policie Praha 2, jmenovitě por. Jiřím Janelem, Československá obec legionářská informována, že na základě šetření výše zmíněného trestního oznámení Policie ČR konstatuje, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty žádného trestného činu…

Text a foto: Ladislav Lenk