Přezvědy v Lichkově

20. 8. 2014

Řev motorů a střelba z kulometu protne jinak klidné ovzduší areálu Vojenského muzea v Lichkově v Orlických horách. 

img 9580Program začne u našich legií na Rusi a v úvodních ukázkách se představí legionářské kulometné družstvo s těžkým kulometem Maxim M1910.
Krom střeleb předvede součinnost s “broněvikem Juráš” – obrněným automobilem Austin. Pro bližší představu o počátcích vývoje obrněných automobilů a rozdílných konstrukčních přístupech bude k vidění i jeho rakousko-uherský protějšek Panzerwagen Romfell.

Muzeum se nachází v objektech předválečného těžkého opevnění (pěchotní oa 30 09sruby K-S 31 „Na růžku“ a K-S 32 „U Besídky“) a program věnující se naší předválečné armádě je tedy nasnadě. Poprvé se zde pohromadě představí nové repliky Obrněného automobilu vz. 30 a

Tančíku vz. 33, které byly v září roku 1938 nepostradatelnou součástí smíšených a motorisovaných přezvědných oddílů. V ukázkách předvedou součinnost s průzkumovou hlídkou pěchoty, kulometným rojem a výcvik v asanaci. Organizátoři mimo to připravují různé ukázky zastírání tedy maskování přezvědů pěchoty.

Druhou světovou válku a působení Čechoslováků ve smíšených přezvědných140814 ba64 1 oddílech a dalších průzkumných jednotek u československých brigád v SSSR na východní frontě připomene obrněný automobil BA-64B s pěším družstvem. Představí se také kulometný roj pěchoty s kulometem Maxim M1910/30 a maskování jednotlivce.

029Poslední téma ukázek se bude věnovat čs. zahraničnímu odboji ve Velké Británii a představí se obrněný automobil Humber LRC Mk. III tak, jak byl zařazen u Smíšeného přezvědného oddílu Československé samostatné brigády v listopadu 1941 při cvičení střetného boje větších skupin a útoku za použití plynu. Opět jej podpoří pěchota s kulometným rojem.

Na akci se podílejí i bratři z jednot Hradce Králové a Mladá Boleslav či členové nadklubového uskupení 4. Prápor „úderný“, které sdružuje zájemce o československý odboj na východní frontě během druhé světové války.


predzvedy