Připomeňme si výročí nacistické okupace!

11. 3. 2014

Československá obec legionářská na několika místech České republiky připomene události násilného zániku Československa v roce 1939. Přijďte zavzpomínat a vzdát úctu odboji i vy.

Události března 1939 byly přímým důsledkem Mnichovské dohody z roku 1938. Nacistickému Německu nestačily územní zisky na úkor demokratického Československa a stupňovalo tlak k jeho definitivnímu zániku. Dne 14. března 1939 vyhlásili slovenští klerofašističtí představitelé Slovenský štát, aby odvrátili hrozbu začlenění území do Maďarska. Nad ránem druhého dne pak do zbytku Čech a Moravy vpadla německá vojska, na našem území byl vyhlášen německý protektorát a došlo k první vlně zatýkání.

Tragický milník československých dějin si veřejnost připomene již v pátek 14. března. Nejprve od 10 hodin vzpomínkou na Hradčanském náměstí za přítomnosti předních představitelů ČsOL a českého veřejného života. Odpoledne od 17 hodin se bude konat za přítomnosti Armády ČR pietní akt v Mladé Boleslavi u bývalých kasáren T. G. Masaryka na Jičínské ulici. „Zdejší událost patří vůbec k nejstarším u nás a inspirovala mnohé další pořadatele podobných akcí,“ říká Tomáš Pilvousek, předseda mladoboleslavské jednoty ČsOL a vyzývá: „V letošním roce má veřejnost možnost, aby u pamětní desky umučených důstojníků z odbojové organizace Obrana národa, zapálila svíčku a osobně tak vzpomenula oběti nacistické okupace. Přijďte s námi zavzpomínat na ty, kterým byla národní svoboda a demokracie dražší než život.“

V den půlkulatého výročí vstupu nacistických okupačních vojsk na české a moravské území, tedy v sobotu 15. března, si od 11 hodin na oběti nacistické okupace vzpomenou členové jednoty ČsOL v Plzni. Komorní vzpomínka na památku obětí se zapálením svíček proběhne u pomníku válečných obětí v parku Homolka na náměstí Milady Horákové na Slovanech.

Další tradiční vzpomínková akce se koná hned 15. března od 15:15 rovněž v ulici 8. pěšího pluku ve Frýdku-Místku na místě tzv. Czajánkových kasáren. „Právě zde došlo před 75 lety k účinnému ozbrojenému odporu vůči německým okupačním jednotkám,“ upřesňuje Pilvousek. Německé jednotky začali s obsazování průmyslového Ostravska již v noci 14. března z obavy, aby je nepředběhla polská armáda. Nic netušící posádka odmítla své kasárna vydat bez boje.

ČsOL své akce k výročí okupace ukončí v Břeclavi, a to v sobotu od 17 hodin, kde místní jednota připomene ty vojáky, kteří se s okupací nesmířili a rozhodli se za svobodu bojovat, ať už v domácím, nebo zahraničním odboji. Břeclavská akce se koná u pamětní desky na Základní škole Dukelských Hrdinů.