Připomínka 164. výročí narození T.G.M. v Lánech letos trochu jinak

11. 3. 2014

Každoročně členové ČsOL a ČSBS Kladno přijíždějí 7. března do Lán připomenout si výročí narození našeho prvního prezidenta. Letos jsme přijeli až 8. března, protože Muzeum T. G. Masaryka Rakovník připravilo na tento den zajímavý program.

Možná i proto nás do Lán přijel plný autobus a další se dostavili vlastními auty, takže nakonec se celkem 52 účastníků této akce poklonilo památce T. G. Masaryka na místním hřbitově. Mezi účastníky byli i váleční veteráni Ludvík Darovec a Věroslav Kočka s manželkou a také členka ČsOL Vlasta Kylichová, dcera ruského legionáře Jana Bohuslava Kozelky (narodil se 20. 5. 1891 v Kladně – Rozdělově č. 46, syn havíře Františka Kozelky. Do legie byl zařazen 4. 6. 1917. Evakuován do vlasti byl lodí Titan – 21. transport).

Přidali se k nám i baráčníci ze XVII. župy Prokopa Holého ze Slaného, které jsme na tuto akci pozvali. V muzeu pak následovala ochutnávka jídel, které měl rád T. G. Masaryk a jeho rodina. Kuchařský mistr Jaroslav Vašák nestíhal připravovat oblíbené švestkové knedlíky. Na jídelníčku dále bylo Masarykovo cukroví,brynzové halušky, bramboračka, maková bábovka a oblíbené jídlo Jana Masaryka – buřty s křenem.

Po ochutnávce jsme si prohlédli výstavní expozice a udělali si čas na přátelská setkání a fotografování. Naši členové se zajímali o dobové uniformy českých četníků 5. hraničářského praporu, vojenské sekce o.s. Klub 1938 Četnické stanice Habartov a Klubu vojenské historie z Dokes u Kladna, kteří také do Lán přijeli.

Ve 13 hodin jsme spolu s ostatními položili věnec u jezdecké sochy. Členové ČsOL a ČSBS Kladno byli před zahájením pietního aktu jmenovitě přivítáni. Píseň „Teče voda, teče“ zazpívali členové sboru Chorus Laneum a na závěr jsme si s nimi zazpívali Masarykovu oblíbenou píseň „Ach synku, synku“. Po prohlídce výstavy T.G. Masaryk a gastronomie ještě zazněl koncert vážné hudby, který tento den slavnostně uzavřel. Zápisem v návštěvní knize jsme poděkovali za výborný nápad pracovníkům muzea T.G.M. Rakovník, kteří tento den zajišťovali.

Cestou do Lán předsedkyně Jednoty ČsOL Kladno vyzvala přítomné, aby přispěli na sbírku pro stavbu pomníku armádnímu generálovi Tomáši Sedláčkovi. Celkem bylo v tento den vybráno 1060 korun, které byly předány Petru Hroníkovi, předsedovi ZO ČSBS Kladno a členu ČsOL, který vybraný obnos zašle na zřízený účet.

Při zpáteční cestě jsme vzpomínali na některé pietní akty v Lánech, kdy v březnu foukal nepříjemný vítr, padal sníh a všem bylo zima. Letošní březnové Lány byly prosyceny jarním sluníčkem a to se projevilo i na dobré náladě všech účastníků.

Zde dodejme, že den před tím, v pátek 7. března se v Lánech uskutečnil oficiální pietní akt u příležitosti nedožitých 164. narozenin Tomáše Garrigue Masaryka. Památku prvního československého prezidenta a jednoho ze zakladatelů čs. legií v Rusku, ve Francii i v Itálii si zde připomněli představitelé Čs. obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, České obce sokolské, Konfederace politických vězňů, váleční veteráni a místní občané. Za Československou obec legionářskou položil ke hrobu T.G.M. věnec tajemník ČsOL Filip Procházka.

Eva Armeanová, foto: Stanislav Pítr