První koncert z cyklu Růže pro válečné veterány se konal v Kroměříži

20. 1. 2014

V sobotu 11. ledna 2014 se v Domě kultury Kroměříž uskutečnil novoroční slavnostní koncert Ústřední hudby Armády České republiky s vokálními a instrumentálními sólisty v rámci projektu LEGIE 100, projektu věnovanému 100. výročí vzniku československých zahraničních vojenských jednotek v letech 1914–1920. Součástí tohoto projektu je i cyklus koncertů Růže pro válečné veterány a právě koncert v Kroměříži byl prvním v novém roce 2014.

Hlavním organizátorem koncertu spolu s výstavou Československé legie 1914–1920 v hale Domu kultury Kroměříž byla Československá obec legionářská, konkrétně jednota ČsOL Valtice, a to pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a za podpory a ve spolupráci s městem Kroměříž zastoupeným starostkou Danielou Hebnarovou, senátorem za kroměřížský obvod Milošem Malým, vedením Domu kultury Kroměříž, Státním okresním archivem Kroměříž a Muzeem Kroměřížska.

Kroměříž má velmi dlouhou vojenskou tradici. Ve 20. století zde byl dislokován 3. pluk rakousko-uherské armády, k němuž v průběhu let 1914 až 1918 postupně rukovali muži z doplňovacího okresu Kroměříž, Uherské Hradiště a okolí. Rukovali, aby navlékli šedozelený mundúr a v polních praporech a marškách šli na bojiště v Haliči, Rusku, Balkáně, Soči či Itálii. Jejich hroby jsou rozesety na všech frontách, kde bojovala austrijácká armáda.

Právě tito rodáci a příslušníci 3. pluku z Kroměříže jsou po přechodu do zajetí odesláni do zajateckých táborů v Darnici na Ukrajině nebo Padule v Itálii, odkud se velká část z nich dobrovolně hlásí nejdříve do České Družiny, později do československého zahraničního vojska v Rusku nebo nově tvořících se italských legií. Bojují u Zborova, Bachmače, Lipjag, na Bajkale, probojovávají si cestu transsibiřskou magistrálou přes Vladivostok směr Francie a později Československo. Bojují u Doss Alta v Itálii, aby se vrátili v prosinci 1918 domů a hned odjeli bojovat a umírat za uhájení Slovenska proti Maďarsku.

Pokračováním vojenské tradice Kroměříže je tak od konce dubna 1920 právě dislokování 3. střeleckého pluku ruských legií „Jana Žižky z Trocnova“ do Kroměříže. Tento střelecký pluk, součást husitské divize čs. legií, zahájil svoji bojovou cestu již v létě 1917 u Zborova. Jeho příslušníci patřili k nejlepším legionářům a později nejlepším vojákům a důstojníkům československé armády. Pod černým praporem s rudým husitským kalichem dostáli slovům přísahy. Vybojovali republiku, bránili republiku a nám dali šanci na svobodnou republiku – suverénní stát v rámci Evropy.

Celkově v rámci Kroměříže a Kroměřížska můžeme mluvit o 896 ruských legionářích, 69 legionářích ve francouzských legiích a 405 legionářích bojujících nejdříve v Itálii a později na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Celkem 1369 mužů z obcí a měst, jako jsou Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Chropyně, Chvalčov, Koryčany, Morkovice – Slížany, Pačlavice, Rataje, Roštín, Zdounky a další, se zapojilo do bojů a činnosti československých legií v zahraničí. Po návratu do vlasti dále prezentovali a propagovali své vojenské úspěchy a svou vojenskou činnost v různých spolcích, především pak od roku 1921 v rámci Československé obce legionářské. Srazy, přednášky, sociální činnost, publikační činnost, besedy, výstavy a především účast na státních svátcích a připomenutí svých kamarádů, kteří se nevrátili a zůstali na bojištích Světové války. Osud ČsOL byl poznamenán významným zákazem činnosti v letech 1939–1945 a poté násilným sloučením v letech 1950 až 1990 s Československým svazem protifašistických bojovníků. Materiály byly zničeny nebo předány do muzeí a právě díky tomu se snad podařilo i zachránit nádherný, ručně vyšívaný prapor jednoty Československé obce legionářské Kroměříž, který bylo po mnoha letech možno zhlédnout v rámci této mimořádně slavnostní akce.

Pro Československou obec legionářskou se koncert v Kroměříži 11. ledna stal oficiálním zahájením slavnostních akcí na Moravě v rámci projektu LEGIE 100

Připravil: František Trávníček