První konference partnerů projektu LEGIE 100

20. 2. 2014

Užší koordinace všech organizací, spolků a společností, které v minulosti přistoupily podpisem memoranda k projektu LEGIE 100, je základním předpokladem úspěšné práce na navrácení legionářských tradic do české, a rovněž i slovenské veřejnosti.

V úterý 18. února se na Ústředí ČsOL v Praze uskutečnila konference partnerů projektu LEGIE 100, jejímž základním cílem bylo nastavit novou platformu, na které by probíhala koordinace práce jednotlivých organizací.

Tato první konference měla dva hlavní body, rekapitulovat dosud odvedenou práci na projektu a představit hlavní akce, které nás čekají v prvním jubilejním roce československých legií. Setkání, konané za přítomnosti zástupkyně Ministerstva obrany ČR paní Mgr. Lenky Boučkové, uvedl svým příspěvkem br. místopředseda ČsOL MUDr. Jindřich Sitta, který ve své prezentaci představil přítomným celé spektrum akcí a počinů, které se již podařilo obci realizovat – výstavy, přednášky, knihy a drobné publikace, pokračující práce na Legiovlaku apod. Poté již následovaly příspěvky přítomných zástupců partnerských organizací. Řada dalších se z konference omluvila, mimo jiné i proto, že v nedávné době s nimi jednání o projektu probíhala.

Jako první promluvila sestra doc. Květoslava Volková, vedoucí Oddělení vzdělavatelského odboru České obce sokolské – organizace, která je historicky i ideově nejbližší ČsOL. Sestra Volková ocenila dosavadní spolupráci s ČsOL a připomněla, že v novodobé historii obě organizace pracovaly již před projektem LEGIE 100. Pro tento rok jsou již v plánu společné výstavy k tématice první světové války. Pan Edmund Orian, zástupce vydavatelství Epoque 1900, s r. o., představil první díl z řady výpravných publikací věnujících se čs. legii v Rusku v letech 1914–1920 a předestřel rovněž svůj záměr na vydání dalších dílů v následujících letech. Představitel Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pan PhDr. Viliam Longauer velice ocenil dosavadní aktivity v rámci projektu a popřál hodně sil do jeho ostrého startu.

Bratr Jiří Toufar představil aktivity KVH 29. pěší pluk „plk. J. J. Švece“ z Jindřichova Hradce, společně se svým kolegou Danielem Svitákem se velice zajímali o Legiovlak a možnost jeho zastávky právě v Hradci. Pan Jan Obrda ze společnosti Kristian production rekapituloval kulturní akce, na jejichž zajištění se podílel a přinesl několik záměrů na další období. Akademický malíř Pavel Vavrys představil svá díla a vzpomněl rovněž na navázání spolupráce: „ČsOL jsem kontaktoval před téměř dvěma lety. Můj nápad doplňovat tematické výstavy projektu Legie 100 mými obrazy se zde setkal s pochopením. Pro projekt Legie 100 mám v úmyslu seskládat větší cyklus obrazů, který bych mohl variabilně měnit k místu výstavy. V plánu mám malovat tematické obrazy, v nichž budou zakomponovány vybrané portréty jednotlivých osobností, které se významnou měrou podílely na vzniku Československé republiky.“

Snahy Nadácie Milana Rastislava Štefánika, zastoupené na místě rovněž panem prof. Dušanem Bakošem, představil pan Ing. Pavol Šesták. Hlavní činností nadácie v rámci projektu LEGIE 100 je zajištění rekonstrukce historického vagonu, který by byl v budoucnu začleněn do Legiovlaku a v letech 2019 a 2020 s ním projíždět Slovensko. Slovenští kolegové mají zajištěn podvozek a ve spolupráci s ČsOL chtějí využít zkušeností s opravou Legiovlaku. Jako poslední v tomto bloku vystoupil br. František Trávníček, který představil dosavadní snahy Nadačního fondu LEGIE 100 a předestřel možné další strategie při zajišťování finanční podpory projektu.

Závěrečné slovo patřilo opět br. místopředsedovi Sittovi, který zrekapituloval na základě harmonogramu nejdůležitější akce, které nás čekají v letošním roce a bude třeba jim věnovat náležitou pozornost a podporu. Připomeňme, že letos si budeme připomínat taková významná výročí, jako je 100 let od přísahy prvních českých jednotek bojujících za samostatný stát – České družiny v Rusku a roty „Nazdar“ ve Francii. Další zajímavé informace přinesly neformální rozhovory účastníků mimo oficiální program. Podobná setkání se napříště budou opakovat pravidelně v zájmu celého projektu.

text: Jiří Filip, foto: Ladislav Lenk