Rekonstrukce osária na Olšanech

3. 6. 2014

Před několika měsíci vydala Správa pražských hřbitovů veřejnou výzvu s žádostí o dobrovolníky. Ti měli pomoci vystěhovat osárium (kryptu) na 2. obecním hřbitově na pražských Olšanech. Úspěšná akce proběhla o uplynulém víkendu.

Krypta se nachází uprostřed mezi půlkruhem pochovaných popravených čs. legionářů z Itálie a zároveň uprostřed čestného pohřebiště vojáků z první světové války. Východ z osária je zároveň památníkem Obětem světové války, který je poněkud omylem osazen pamětními deskami ČsOL z roku 1999 připomínajícími nejen první, ale i druhou světovou válku. Čestné pohřebiště s trávníkem a bílými kříži bylo určeno pro rakousko-uherské vojáky zemřelé ve Vinohradské nemocnici. Osárium pak skrývalo 3200 rakousko-uherských vojáků, zemřelých v letech 1914-1918 v různých dalších pražských nemocnicích, původně pochovaných jinde a později shromážděných na Olšanech. Osárium skrývá betonové a železné police, ve kterých bylo množství dřevěných rakví o rozměrech asi 70 x 40 x 40 cm. Krypta je vlhká, všude je plíseň, mnoho rakví je rozpadlých, kosti zemřelých pokrývaly částečně i podlahu krypty. Účelem stěhování zemřelých na provizorní místo je rekonstruovat osárium a uvést ho do důstojného stavu.

Čs. obec legionářská, založená též na principu humanity, v rámci smíření různých skupin obyvatelstva naší vlasti, zareagovala na tuto výzvu. Ve dnech 31. května 2014 a 1. června 2014 se vedle pracovníků Správy pražských hřbitovů, dobrovolníků-vojáků Armády ČR, historika pana Tomáše Jakla z VHÚ AČR, členů Spolku pro vojenská pietní místa a členů ČSBS do práce zapojilo též několik našich bratrů z jednot Český Brod, Praha 3 a Praha 10. Vytvořili jsme živý řetěz vedoucí z krypty až na povrch a tak našima rukama prošlo přes dva tisíce zemřelých. Všechny kosti vypadaly stejně, nebylo poznat, kdo je jaké národnosti nebo vyznání. Rakve se elektrickými vozíky přepravovali ke třem nákladním automobilům, které poskytlo Ministerstvo obrany ČR. Část pracovníků působila v Babicích u Říčan, v místě provizorního uložení ostatků.

Ze strany Správy pražských hřbitovů, zejména pana Šejvla, byla akce perfektně připravena. K dispozici byly rukavice, ochranné roušky, balená pitná voda, káva, čaj a guláš. Práci v sobotu zahájila krátká promluva a motlitba českobratrského kněze mjr. Kloubka z Duchovní správy AČR, který se pak též zapojil do práce.

Je jenom škoda, že se na místě neobjevili v sobotu ani v neděli představitelé tak mnohých spolků připomínajících vojenské jednotky bývalé c. a k. branné moci.

text a foto br. Bernard Panuš, Jednota ČsOL v Praze 3