Setkání v duchu vzpomínek i ocenění

19. 5. 2014

U příležitosti oslav Dne vítězství se dne 9. května 2014 sešli představitelé Československé obce legionářské s válečnými veterány z jednot ČsOL Bruntál, Krnov, Nový Jičín, Opava a Vítkov. Setkání se neslo v duchu vzpomínek, ale i současných radostí a problémů přítomných.

V úvodním slovu všechny zúčastněné přivítal br. Jaroslav Žáček. Využil této příležitosti, aby ostatním hostům představil válečné veterány regionu a krátce se zmínil o jejich životních osudech. Nezapomněl ani na ty, kteří v uplynulém období navždy opustili tento svět – Otto Broďáka, Ondreje Doboše, Vladimíra Novotného, Zdenku Ruprechtovou, Pavla Tomka a Gustava Wrzecionka. Jejich památku přítomní uctili minutou ticha. Br. Žáček zároveň v řadách ČsOL přivítal nové členy. Staly se jimi vdovy po válečných veteránech Vlastimila Hešíková a Valéria Ráczová. Řady příznivců ČsOL rozšířili Věra Vargová a Petr Holub.

K přítomným pak promluvil br. Pavel Skácel, předseda Jednoty ČsOL MSK. Krátce charakterizoval projekt Péče o válečné veterány v roce 2014, jehož je vedoucím. Připomněl, že Moravskoslezský kraj – vzhledem ke své úloze v době osvobozování od fašistických vojsk v době 2. světové války – patří k těm, kde žije nejvyšší počet válečných veteránů (114). Konstatoval, že také proto je před jednotlivé jednoty kraje a před pracovníky projektu samotného postavena řada nových úkolů. Podle jeho slov není prvořadé pořádat jen čas od času společná setkání – naopak v popředí důležitosti se ocitá každodenní kontakt s veterány a pozůstalými, podstatná je pomoc při zařizování úředních formalit či doprovod k lékaři. Nejdůležitější je ale lidský přístup a trpělivost a ochota při obyčejném přátelském rozhovoru. Br. Pavel Skácel vzápětí doplnil, že při mnoha příležitostech mohl ocenit právě tento přístup u představitele opavské jednoty ČsOL br. Václava Krejčího, kterému je vlastní nesmírná lidskost, vstřícnost a snaha pomoci.

Setkání u příležitosti oslav osvobození naší země od fašismu vyvrcholilo předáním čestných uznání, pamětních medailí a mincí. Čestné uznání ČsOL bylo uděleno Drahomíře Fresserové, manželce válečného veterána, za podíl na udržování odkazu bojovníků 2. světové války, Dagmar Hanzlové, vdově po účastníku zahraničního odboje, za činnost v ČsOL a podíl na udržování odkazu bojovníků 2. světové války, Boženě Hrudíkové, vdově po účastníku domácího odboje, za činnost v ČsOL a podíl na udržování odkazu bojovníků 2. světové války, Miroslavě Kabilkové, vdově po účastníku zahraničního odboje, za činnost v ČsOL a podíl na udržování odkazu bojovníků 2. světové války, Ireně Pikové, vdově po vojákovi, který bojoval na Středním východě, za činnost v ČsOL a podíl na udržování odkazu bojovníků 2. světové války, Milušce Zedníčkové, účastnici domácího odboje, za aktivní práci v ČsOL a podíl na udržování odkazu bojovníků 2. světové války, Mojmíru Merendovi, účastníku bojů ve Slovenském národním povstání, za celoživotní postoje a udržování legionářských tradic a br. plk. v. v. Jaroslavu Žáčkovi, příznivci ČsOL, za aktivní činnost v opavské jednotě.

Pamětní medailí III. stupně byli za obětavou terénní práci pro válečné veterány oceněni pplk v. v. Jaroslav Juryška a pplk. v. v. Petr Radina. Udělovaly se také Pamětní mince ČsOL, a to manželům Žofii a Jozefu Beniskovým. Br. Beniska byl aktivním účastníkem Slovenského národního povstání, členem ČsOL je řadu let a bez něj si ostatní až donedávna nedokázali představit žádnou z aktivit jednoty. Když se jeho zdravotní stav zhoršil, byla to právě jeho manžela Žofie, která mu svou péčí umožnila i nadále aktivně žít a účastnit se akcí ČsOL. Třetí mince byla udělena Naděždě Volné, dceři popraveného člena odbojové organizace Obrana Slezska, za aktivní práci v ČsOL a ČSBS.

Zvláštností setkání bylo předávání Pamětních medailí Joži Davida, které byly vytvořeny k příležitosti 130. výročí narození legionáře, politika, novináře a opavského rodáka Josefa Davida. Toto výjimečné ocenění uděluje opavská jednota ČsOL za obětavou a angažovanou práci při udržování historické paměti na oběti 2. světové války, za příkladné postoje a předávání zkušeností mladším generacím. Dekorováni byli Harry Brebán, Miroslava Kabilková, Dagmar Hanzlová, Pavel Boček, Eva Horáková, Miroslava Kaštovská a Vladimír Křížek.

Připravila: Mgr. Magda Hrstková, Jednota ČsOL v Opavě