SILVER A v paměti tří generací

19. 1. 2014

Heydrichiáda, jedno z nejtemnějších a nejkrvavějších období v našich novodobých dějinách. Popravy, mučení a také vypálení a vyvraždění Lidic a Ležáků. To jsou skutečnosti, které jsou známé. Operace SILVER A již tak známá není, přestože měla velký význam. 

Ve čtvrtek 9. ledna 2014 se uskutečnilo již šesté setkání spolupracovníků SILVER A, členů jejich rodin a také všech, kteří byli na této odbojové akci účastni. Datum tohoto setkání bylo vybráno záměrně. Dne 9. ledna 1942 bylo v 1.45 hodin zachyceno vojenskou radiovou ústřednou poblíž Londýna prvé volání radiostanice LIBUŠE, kterou obsluhoval Jiří Potůček, radista SILVER A.

Paraskupina SILVER A byla na území Protektorátu Čechy a Morava vysazena 29. prosince 1941 společně se skupinami ANTHROPOID a SILVER B. Úkolem SILVER A bylo zajistit radiové spojení mezi domácím a exilovým odbojem, vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj. Radistovi SILVER A Jiřímu Potůčkovi se podařilo navázat spojení s Londýnem a udržovat ho po dobu více než pěti měsíců. SILVER A přímo spolupracoval s ANTHROPOIDEM a dalšími parašutisty při náletu na Škodovy závody v Plzni a podílel se na přípravě atentátu na Heydricha poskytováním radiového spojení. Během heydrichiády Němci popravili desítky přímých spolupracovníků SILVER A z Pardubicka a Červenokostelecka. Další tisíce obětí byly odvlečeny do koncentračních táborů, kde většina z nich zahynula.

Památník Lidice pod záštitou ministra kultury připravil toto význačné setkání, kterého se zúčastnili také členové ČsOL. Pozvání přijali mnozí čestní hosté a samozřejmě nechyběli ani přímí účastníci odboje a jejich potomci, přeživší ležácké a lidické děti, starostové dotčených obcí a přední historici.

Pietní vzpomínka začala kladením věnců na bývalém pardubickém popravišti u Památníku Zámeček. Hlavní program se uskutečnil opět v hotelu Zlatá štika. Průvodcem slavnostního odpoledne byl ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl. V projevech zazněla slova k zamyšlení, byl podtržen význam akce SILVER A a také hrdinství bojovníků za svobodu. Ředitel Památníku Lidice vzpomněl i na osobnost armádního generála Tomáše Sedláčka, jehož nedožité 96. narozeniny jsme si v tomto období připomněli. Jmenoval i další válečné veterány, kteří se v předchozích letech zúčastňovali těchto setkání, jako např. generálmajora Alexandra Beera a generálmajora Jaroslava Klemeše.

Historik Eduard Stehlík informoval o přípravě a výcviku našich parašutistů ve Velké Británii. Výcvik byl velmi tvrdý, přesto ho naši parašutisté zvládli na jedničku. Při samotné akci na území protektorátu by ale neobstáli bez podpory statečných občanů Pardubicka, kteří jim poskytli tak nesmírně důležité zázemí.

Přítomní si také mohli prohlédnout výstavu s názvem „Hrdinové – Příběhy odvahy a zrady v obrazech Zdenky Landové“. Ukázku z knihy Zdenky Landové přečetl herec Josef Somr, který na závěr zarecitoval báseň akademické malířky Marie Uchytilové „Píseň deště“. Tato velmi emotivní báseň o lidických ženách, matkách a jejich dětech vehnala slzy do očí všem přítomným.

Eva Armeanová, foto: Stanislav Pítr