Starodružiníkům v Mladé Boleslavi nepřálo počasí

20. 5. 2014

V sobotu 17. května 2014 se v Mladé Boleslavi na Krásné louce v údolí Jizery pořádal Dobový den aneb Začalo to v Sarajevu, k němuž se připojila Československá obec legionářská uspořádáním Dětského dne se starodružiníky.

Na akci, pořádané Statutárním městem Mladá Boleslav, jeho kulturní organizací a místním sdružením K. K. Landwehrinfanterieregiment Jungbunzlau No. 10 se sešla celá řada příznivců vojenské historie. K vidění tak byly jak stejnokroje rakousko-uherské, tak legionářské. Z ČsOL byli přítomni členové místní mladoboleslavské jednoty a jednoty královehradecké. V „legionářském“ dorazili se svým vojenským táborem také členi Klubu přátel pplk. Karla Vašátky.

Legionáři připravili pro děti pod vedením br. Pavla Koštejna soutěž, při které musely plnit několik úkolů. Předně nalézt na výstavních panelech základní informace o čs. legiích a samostatném československém státě a ty doplnit do soutěžního listu a rovněž splnit několik branných disciplín. Děti se tak ocitli například v bitvě u Vouziers, kde museli překonat úzké dřevěné lávky, nebo v bitvě u Zborova, kde si zastříleli ze vzduchovky. Jinde se zase snažili strefit granátem do připraveného terče nebo překonat překážkovou dráhu. Po úspěšném splnění všech soutěžních úkolů byly děti odměněny propagačními a upomínkovými předměty.

Pro návštěvníky byl k dispozici i stánek Československé obce legionářské, kde se zájemci mohli vybavit dalším informačním materiálem o dějinách čs. legií. V lazaretním stanu jim dívky v dobovém oděvu zdravotních sester předvedly ošetření raněného a nástroje a pomůcky, se kterými se před téměř sto lety pracovalo. Br. Tonda Nácovský vždy ochotně povozil malé zájemce na historické motorce. Z hlavního pódia hrála Staropražská kapela, v polní kuchyni se vařil nefalšovaný guláš a připraveny byly i další stánky.

Bohužel celé akci nepřálo počasí, neboť již v jednu odpoledne se rozpršelo. Bojová ukázka, plánovaná na 16. hodinu se proto zrušila. Projevil se však bojovný duch přítomných stejnokrojovaných vojáků, a tak když na válečnou plochu vyjela replika obrněného automobilu Romfell, brzy se k ní postupně začali přidávat další vojáci. Výsledkem tak přece jen byla spontánní bojová ukázka, ve které figurovalo přes sto účastníků v „přátelském“ střetnutí, odměněném potleskem přítomných.

Přestože stovky návštěvníku, jak je na podobných akcích v Mladé Boleslavi na Krásné louce zvykem, nedorazily, nezbývá než doufat, že při příští události se nabyté zkušenosti z pořádáním podobné akce pro děti setkají i s pochopením rozmarů přírody.

text br. Jiří Filip, foto br. Jiří Charfreitag