Uctění památky zavražděných letců RAF

27. 2. 2014

Dne 27. března 2014 vzpomeneme 70. výročí zákeřného zastřelení letců královského letectva Royal Air Force. A stalo se již tradicí, že Československá obec legionářská, konkrétně jednota Ostrava 2 ve spolupráci se Základní školou U Haldy Ostrava-Hrabůvka a Vojenským sdružení rehabilitovaných Ostrava každoročně organizuje u památníku v Ostravě-Hrabůvce vzpomínkový pietní akt k uctění památky válečných hrdinů.

Na památníku jsou vytesána dvě jména: major Thomas G. Kirby-Green, pilot 40. bombardovací perutě, a kapitán Gordon A. Kidder, navigátor 156. bombardovací perutě královského letectva Royal Air Force. Oba letci byli mezi těmi, kteří byli v boji sestřeleni, zajati a drženi v zajateckém táboře v Polském městečku Sagan. Patřili mezi 76 letců, kterým se po dlouhých přípravách podařilo 24. března 1944 překonat střežený objekt a dostat se na svobodu vyhrabaným tunelem při takzvaném „Velkém útěku“. Bohužel téměř všichni účastníci tohoto slavného útěku byli brzy dopadeni a na rozkaz Hitlera bylo 50 z nich bez jakéhokoli procesu zastřeleno.

Thomas s Gordonem se při útěku dostali až na Moravu, ke Zlínu, kde však byli gestapem zadrženi. Během nočního transportu dne 29. března 1944 na velitelství gestapa do Wroclawi byli během zastávky ranou z bezprostřední blízkosti do týla zákeřně zastřeleni. Jejich těla byla ihned převezena do ostravského krematoria a druhého dne zpopelněna. Urny s jejich popelem jsou nyní uloženy na válečném hřbitově v Poznani.

Možná by tato událost upadla v zapomnění, avšak na základě záznamů v ostravském krematoriu a dalších svědectví vyšla v průběhu poválečného vyšetřování válečných zločinů najevo. Díky iniciativě a aktivitě generála v. v. Zdeňka Škarvady, bývalého pilota československé 310. stíhací perutě a též zajatce v Saganu, a plk. v. v. Ing. Jana Pavlíčka, čestného předsedy  Jednoty ČsOL Ostrava 2 (oba jsou již zesnulí), byl vybudován a 29. 3. 1993 odhalen tento památník. Jeden z mnoha zákeřných válečných zločinů tak nezmizel někde v propadlišti dějin, ale je zde veřejně zdokumentován.

Velký dík však rovněž náleží Marii Davidové, zástupkyni ředitelky zdejší základní školy, která se společně se svými žáky o tento památník vzorně stará již řadu let. Za tuto příkladnou péči bylo škole v roce 2009 u příležitosti 65. výročí zavraždění letců uděleno nejvyšší ocenění ČsOL – „Pamětní stuha Československé obce legionářské“.

Letošní pietní akt je významný nejen vzpomínkou na kulaté 70. výročí tzv. „Velkého útěku“, ale především tím, že se jej zúčastní potomci letců, kteří se o tomto památníku dověděli teprve před třemi roky a během červnové návštěvy v roce 2011 vyjádřili obdiv, uznání a poděkování za to, jakým způsobem se jejich předkům i po mnoha létech vzdává hold.

Bc. Jiří Ryška, předseda Jednoty ČsOL Ostrava 2, foto: Michal Holý a Jiří Ryška