Úspěšné zahájení Stonožkového týdne v Kladně

1. 12. 2014

Dostala jsem pozvání od vedení 10. ZŠ Kladno na vernisáž Stonožkového týdne na pondělí 24. listopadu 2014. Již když jsem přicházela k Domu kultury, byla jsem překvapena množstvím dětí a dospělých, jejichž kroky směřovaly do velkého sálu. V sále se shromáždilo na 800 netrpělivých diváků.

Akci zahájila ředitelka školy ing. Zuzana Chvojková, bouřlivým potleskem byla přivítána paní Běla Jensen, zakladatelka tohoto hnutí, přivítána byla i předsedkyně Československé obci legionářské, jednoty Kladno. Paní Jensen jako poděkování obdržela kytici a dort ve tvaru stonožky. Ve svém projevu řekla, že musí všem mnohokrát poděkovat. V předchozích letech navštívila Bosnu, Irák Afghanistán, v letošním roce Jordánsko, kde v zoufalých podmínkách žije 100 000 utečenců a také Bulharsko, kde v jedné třídě žije 7 rodin a jsou rádi, že každý z nich má vlastní misku na jídlo. A pak již velký sál patřil dětem, malým i větším. Program byl velmi pestrý, začal vystoupením červených berušek, dozvěděli jsme se o masožravé kytce jménem Alík, shlédli jsme taneční ukázku z Pomády. Následovala píseň o hasičích, kterou zazpíval „oddíl hasičů“, zaujala i malá módní přehlídka. Byla připravena ukázka z dětské opery o tom, jak to bylo s vlkem a Karkulkou. Moc se líbili včelí medvídci s lucerničkami a pomáhali jsme také „tahat“ řepu. Rovněž všechna další vystoupení byla odměněna velkým potleskem. Na závěr jsme se naladili na vánoční čas a zazpívali si koledu „Nesem vám noviny“. Mladí moderátoři svým kultivovaným projevem přispěli k slavnostnímu průběhu večera.

Zářící dětské oči a pyšní rodiče a prarodiče byly tím nejlepším poděkováním všem, kteří tuto akci připravili. Rozloučili jsme se s paní Bělou Jensen, stonožkový dort odvezla do Prahy, bude darován arcibiskupovi Dominiku Dukovi, který nad Stonožkou převzal patronát.

Letošní Stonožková mše se uskuteční v pátek 5. prosince 2014 v 11.00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze na Hradčanech. V 15:00 hod. pak začíná vernisáž výstavy prací z výtvarné soutěže „Chrám sv. Víta“ v Anežském klášteře v Praze na Starém Městě. Výtvarná soutěž je zaměřena k 670. výročí položení základního kamene katedrály sv. Víta.

Hnutí „Na vlastních nohou“ je dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen.

V hnutí pracují tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách, na Slovensku, v Norsku, Polsku, a v Kanadě. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa.

Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu velmi pomáhají Generální štáb Armády České republiky, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírových sborů Armády České republiky. Tato spolupráce začala již v roce 2000. Práce paní Jensen a jejích Stonožkových dětí byla mnohokrát oceněna. Mottem tohoto hnutí se stalo heslo „DĚTI S LÁSKOU – DĚTI ZA MÍR.“

Text sestra Eva Armeanová, foto Stanislav Pítr