V Křelově u Olomouce je prezentována výstava o čs. legiích

30. 5. 2014

Fort XVII se zapojil do celorepublikového festivalu muzejních nocí a návštěvníkům se tak naskytla skvělá příležitost prohlédnout si pevnost z poloviny 19. století v jiném světle.

V rámci křelovské muzejní noci 16. května proběhly v pevnosti komentované prohlídky muzeem vojenství, objektem a průchodem podzemními kasematy s loučemi. Přístupné byly celkem tři výstavy. Stabilní výstava kinematografie a Hanáčtí letci v zahraničním odboji. Československá obec legionářská propůjčila při této příležitosti svou výstavu věnovanou boji československých legií v první světové válce. Výstava vznikla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a Vojenským historickým archivem v rámci projektu LEGIE 100. K vidění zde bude do 30. června 2014.

Samotnému zahájení vernisáže předcházela přednáška Mgr. Petra Velena, autora jedné z místních výstav. Otevření expozic oznámil v 18 hodin slavnostní výstřel z pevnostního děla.

Fort Křelov, http://www.forty.cz/