V Lázních Toušeň vzpomínali na generála Tomáše Sedláčka

9. 1. 2014

Ve středu 8. ledna 2014 si účastníci pietní vzpomínky na hřbitově v Lázních Toušeň připomněli osobnost armádního generála Tomáše Sedláčka. Druhoválečný hrdina, kterého komunistický režim odsoudil na doživotí za velezradu, by se v tento den dožil 96 let.

Pod organizací pravidelného uctění památky generála Sedláčka, který zemřel na sklonku srpna roku 2012, jsou vždy podepsáni vojáci Posádkového velitelství Praha. Smutečního setkání u jeho hrobu se zúčastnili a položením smutečních květin mu vzdali čest kromě rodinných příslušníků a dalších přátel také první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky brigádní generál Zdeněk Jakůbek, velitel Posádkového velitelství Praha plukovník gšt. Milan Virt a starosta městyse Lázně Toušeň Luboš Valehrach.

Tomáš Sedláček se narodil 8. ledna 1918, tedy v roce, kdy vznikla samostatná Československá republika. S příchodem nacismu v sobě našel odvahu opustit svou vlast. Absolvoval speciální výcvik v Anglii, v roce 1944 bojoval na východní frontě a přešel ještě v battledresu přes pověstnou Duklu. Hned na začátku padesátých let ho komunisté obvinili z velezrady a odsoudili na doživotí.

Po roce 1989 se dočkal plné rehabilitace a dosáhl na nejvyšší vojenskou hodnost – byl jmenován prezidentem republiky armádním generálem. Tomáš Sedláček byl čestným občanem Prahy 6, Lázní Toušeň i francouzského města Agde, kam směřovaly kroky československých vojáků, aby v době 2. světové války vstoupili do zahraniční jednotky. Zasloužil se také o znovuobnovení Československé obce legionářské po roce 1989 a až do své smrti byl jejím čestným předsedou.

Text a foto: Miroslav Šindelář