V Mladé Boleslavi byla připomenuta oběť čs. důstojníků

18. 3. 2014

Tradiční pietní vzpomínka na oběti německé okupace se v pátek 14. března uskutečnila před bývalými kasárnami T. G. Masaryka v Mladé Boleslavi.

Událost, připomínající začátek jednoho z nejtěžších údobí československého národa, začala v 17 hodin na Jičínské ulici. Již patnáctý (!) rok pořádala tuto událost Jednota ČsOL v Mladé Boleslavi. Touto dlouhou tradicí ostatně inspirovala i mnohé další jednoty ČsOL v naší vlasti k připomínání vpádu německých vojsk 15. března 1939 do zbytku okleštěných Čech a Moravy.

I letos se veřejnost, v hojném počtu zhruba dvou set lidí, sešla před pamětní deskou, jež je věnována třem důstojníkům čs. armády, kteří byli zavražděni právě v budově mladoboleslavských kasáren Pěšího pluku 47. Mezi účastníky byla celá řada osobností vojenského i veřejného života. Váleční veteráni bratři Tichomír Mirkovič, brig. gen. Miloslav Masopust či sestra Vera Golubeva, dále zástupce velitele Hradní stráže pplk. Karel Kroupa, brig. gen. Jaromír Zůna či náměstek Ministerstva obrany ČR Jakub Kulhánek, náměstek primátora Mladé Boleslavi Dan Marek, příbuzní po umučených důstojnících a celá řada dalších osobností, v neposlední řadě i čestné jednotky Armády ČR. Jejich účast sama dokazuje rostoucí význam této letité akce.

Po uzavření Jičínské ulice nastoupil Dechový orchestr Škoda Auto, který zahrál několik slavnostních skladeb. Následně zazněl záznam mobilizační vyhlášky a po signálu trubače Nastoupeno, napochodovaly čestné jednotky se státní vlajkou a praporem ČsOL. Recitací básně Františka Halase Zpěv úzkosti byla připomenuta Mnichovská dohoda, na jejímž základě byla odstoupena pohraniční území Čech a Moravy. Autentická rozhlasová nahrávka projevu prezidenta Emila Háchy z 16. března 1939 přivedla přítomné do syrové atmosféry prvních dnů protektorátu.

Poté již vystoupil za pořadatele bratr Tomáš Pilvousek, předseda Jednoty ČsOL v Mladé Boleslavi, který přivítal hosty a přítomné. Historik bratr Jan Juřena přiblížil dějinné události 15. března před 75 lety a přítomní položili k pamětní desce květinové dary. Vzpomínka vězně Františka Vlacha, která byla i letos přečtena přítomné veřejnosti, dokumentovala brutální vraždu, kterou byl umučen 22. června 1940 mjr. Josef Fryml, hrdina úspěšného výpadu u alsaského Aspach-le-Bas 19. srpna 1918. Symbolicky pak zaznělo několik jmen dalších obětí nacistického teroru z Mladé Boleslavi, do kterých zazněly tóny večerky, a byla vypálena čestná salva. Se svým projevem následně vystoupil náměstek MO ČR Jakub Kulhánek, který zdůraznil kvality předválečné čs. armády, která se projevila právě v hrdinství jejích příslušníků v době okupace.

Pietní akt byl ukončen Slovenskou a Českou státní hymnou. Po poděkování přítomným za účast byli vyzváni k zapálení svíček a jejich položení u pamětní desky. Díky nastupujícímu večeru tak celé místo získalo neopakovatelnou atmosféru a upozorňovalo na sebe kolemjdoucí až do noci.

text: Jiří Filip, foto: Markéta Rytířová